PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

epasakumilogo

PIKC RVT Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā 2017. gada nogalē un 2018. gada sākumā notika vairāki mācību semināri, pasākumi, vieslekcijas.

Decembrī karjeras ievirzē tika organizēts mācību seminārs “Auto virsbūves remonta un metāla formēšanas paņēmieni un mērīšanas sistēmas pielietošana”. Semināru vadīja uzņēmējs no Igaunijas Margus Treial.

igaunis

Tāpāt ar mērķi raisīt jauniešos interesi par profesijām, kuras ir iespējams apgūt PIKC RVT Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā, janvārī notika izbraukuma pasākums pie Krāslavas pamatskolas audzēkņiem (defile – izgatavoto apģērbu demonstrēšana).

pamatskola

Februārī tika rīkots seminārs ar karjeras ievirzi kinomatogrāfijā. Seminārs bija par foto un video darbības specifiku, sižetu veidošanu un montāžu, kas tiks vēlāk izmantota jauniešu studijas ietvaros. Jaunieši veidos sižetu klāstu, kas ir izveidojuši veiksmīgu karjeru mūsu novadā un nav aizbraukuši prom. Sižetu sērija veltīta Latvijas 100 gadei. Kursus vadīja kinomatogrāijas asociācijas kinooperators GINTS BĒRZIŅŠ un kolēģis ARMANDS JAKOVELS.

rezhisors

   Pedagogs karjeras konsultants Žanna Drozdovska

 epasakumilogo

Eiropas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 16. februārī uz Jelgavu devās Rīgas Valsts tehnikuma K1-1 un K2-1 Kokapstrādes nodaļas kursu audzēkņi, lai iepazītos ar savas izvēlētās profesijas tālākizglītības iespējām augstskolā. Kokapstrādes katedras mācībspēki bija sagatavojuši ļoti plašu programmu visas dienas ietvaros, iesaistot arī studējošo mežkopju biedrības ,,Šalkone‘’ jauniešus. Starp viņiem bija arī RVT absolvents, mūsu gids un pavadonis Meža fakultātes ēkā notiekošajās nodarbībās un studentu kopmītnēs, kas radīja savdabīgu viesmīlības un kopības sajūtu. Šai mācību ēkai ir ne tikai īpašs koka noformējums un smarža, bet arī muzejiska vēstures un dabas vide, kura liek sajust koku ne tikai kā kokapstrādes izejmateriālu. Botānikas nodarbībā bija iespēja gan pārbaudīt esošās zināšanas, gan iepazīt daudz neredzēta, sajust savu interesi - tas mani saista vai nē, jo šī fakultāte izglīto mežziņus. Nodarbības par meža kaitēkļiem, mežu atjaunošanu un kopšanu dienas gaitā jau vairākos radīja vēlmi studēt tieši šo profesiju.
Lai saprastu, ko dara mežinženieri, varēja iepazīties ar mežizstrādes tehniku un bija radīta pat ekskluzīva iespēja katram pastrādāt ar forvardera simulatoru.
Vislielākā darbošanās notika Kokapstrādes katedrā. Jauniešiem bija iespēja saprast izvēlētās profesijas nozīmīgumu, perspektīvas, jaunumus un pētniecību, kas saistīta ar būvniecību un dažādu lietu radīšanu. Kopā ar pasniedzējiem varēja darboties vai novērot iekārtu un tehnoloģiju pielietojumu kokmateriālu novērtēšanā un testēšanā, pašiem iemēģināt roku lāzergravēšanā. Izvēle studēt šajā augstskolā iepazītās profesijas vairs nevarētu būt nejauša un neapdomāta.

tn LLU

Pedagogs - karjeras konsultants Anita Rekšņa

 epasakumilogo

hes

Saskaņā ar Eiropas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” apstiprinātā pasākuma plāna ‘’Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam’’ 5. punktu “Iepazīsti enerģētiķa profesiju!”, iepazīt Ķeguma HES darba vidi 29. janvārī devās Enerģētikas nodaļas E1-1 grupa (audzinātājs Uldis Heidingers un pedagogs – karjeras konsultants Diāna Kaušele-Miezīte. 1. februārī uz Ķeguma HES devās Enerģētikas nodaļas E1-2 grupa (audzinātāja Ilze Holste, skolotājs Uldis Heidingers).
Pasākuma mērķis bija iepazīt nepieciešamās strādājošo darbinieku profesijas, kā arī darba pienākumu saturu.
Ķeguma HES būvēja vēl pirmajā Latvijas neatkarības periodā, un 1939.gads, kad iedarbināja tā pirmo hidroagregātu, ir uzskatāms par Latvijas enerģētikas aizsākumu, ar ko sākās arī Latvenergo koncerna attīstības vēsture.
Ķegumā atbraukušajām audzēkņu grupām notika tikšanās ar Ķeguma HES atbildīgo ražošanas iekārtu dienesta ražošanas tehniķi Rolandu Ozoliņu. Viņš vadīja Ķeguma HES apskati, iepazīstinot jauniešus ar darbiniekiem nepieciešamo zināšanu apjomu, kā arī izstāstot veicamos darba pienākumus.
Tikšanās laikā tika pārrunātas arī perspektīvās karjeras iespējas hidroelektrostacijā. Kopā ar ražošanas iekārtu dienesta ražošanas tehniķi Rolandu Ozoliņu un dispečeriem radās iespēja pārrunāt darbam HES nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, ko un kā būtu vēlams mācīties šodien, lai potenciālais darbinieks būtu ieguvis nepieciešamo izglītību. Kopā ar HES dispečeriem tika veiktas ne tikai pārrunas par veicamajiem darba pienākumiem, darbiniekiem nepieciešamajām prasmēm, tika apskatīta arī “nākotnes” darba vieta.
Vizītes noslēgumā sekoja Ķeguma HES muzeja apskate. Audzēkņi iepazinās ar Ķeguma HES tapšanas vēsturi, aplūkoja elektrības vadāmās iekārtas. Interesi raisīja arī muzeja ekspozīcijas apskate.
Pēc muzeja apmeklējuma, rīdzinieki devās mājup ar vilcienu, izmantojot Latvenergo AS kopprojekta ar VAS „Latvijas dzelzceļš” "Ar vilcienu uz muzeju!" dotās iespējas. Minēto projektu ietvaros ir plānots, ka līdz š.g. aprīļa beigām Ķegumā viesosies visi Enerģētikas nodaļas audzēkņi.

Publikāciju sagatavoja pedagogs – karjeras konsultants Diāna Kaušele-Miezīte.

tn 20180201 103340

tn 20180201 113913 1

tn 20180312 104703

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

epasakumilogo

tn karjera2018

Pateicoties Swedbank iniciatīvai “Dzīvei gatavs”, 30. janvārī PIKC RVT Limbažu struktūrvienībā daļai audzēkņu stundas notika ne tik ierasti kā vienmēr, jo skolotāja lomu šoreiz uzņēmās Swedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons, lai audzēkņiem sniegtu ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās.

             Ekonomikas stundas ietvaros 2. kursa audzēkņi iejutās bankas kredītkomitejas

epasakumilogo           

PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā  karjeras izglītības programmas ietvaros ir uzsākta sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāles karjeras konsultanti Ramonu Kočāni. Sadarbība plānota visa  mācību gada garumā, īstenojot dažādas nodarbības skolas audzēkņiem, kas ietver karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, savu interešu un spēju apzināšanos, konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū.

            Pirmajās nodarbībās 16. un 23. janvārī piedalījās GV1-2 grupas meitenes, kuras apgūst grāmatvedības programmu un kurām daļai jau ir gan darba pieredze, gan savi uzņēmumi, līdz ar to varēja veidoties laba un radoša  sadarbība, izmantojot savu esošo pieredzi un zināšanas.  Pateicoties karjeras konsultantes R. Kočānes profesionalitātei un prasmēm, kā arī audzēkņu ieinteresētībai, nodarbības bija ļoti piesātinātas un produktīvas. Pirmā reize vairāk tika orientēta uz sevis apzināšanās aktivitātēm,  piemērotāko profesiju atrašanu ar karjeras testu palīdzību, bet otrajā tika analizēta situācija  darba tirgū,  noskaidrotas šī brīža pieprasītākās un izzūdošās profesijas un sniegta informācija par pieejamo informāciju NVA mājas lapā.  Esam jau vienojušies par nākošo nodarbību, kas  būs orientēta uz darba meklēšanas procesu, kurā tiks apgūtas CV un motivācijas vēstules rakstīšanas metodes.

Tuvākā tikšanās gaidāma jau 6. februārī, kad karjeras plānošanas prasmes apgūs arī  1. kursa audzēkņi.

            Izvērtējot nodarbībās iegūto, meitenes atzīst, ka šādas nodarbības ir ļoti nepieciešamas, jo ļauj atklāt gan sev piemērotākās profesijas, gan darba tirgus tendences pasaulē un Latvijā, kā arī uzzināt par tālākizglītības iespējām arī pēc 25 gadu vecuma sasniegšanas.

 Aira Rudzīte atzīst: “Man šķiet, ka  šīs karjeras konsultācijas bija noderīgas, jo tas vēlreiz deva pārliecību, ka pašreiz mācos tieši to, kas pēc profesionālā testa bija  man arī visatbilstošākais.”

Ieva Ungure: “Karjeras izglītības stundas ir bijušas ļoti noderīgas. Iepazinām interesantu veidu, kā noteikt savu personības tipu, kādas būtu tās profesijas, ko labāk izvēlēties.”

Laura Bosakova:” Karjeras izglītības stundas man ļoti patika, tās bija svarīgas un nozīmīgas. Ieguvu  vērtīgu informāciju izpildīto testu rezultātā. Šādas nodarbības ir ļoti vērtīgas, ko vērts apmeklēt.

Paldies Ramonai Kočānei un ar nepacietību gaidām turpmākās tikšanās reizes!

tn laimrota

Pedagogs karjeras konsultants Laimrota Surska

 

epasakumilogo

Šonedēļ PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Komercdarbības nodaļas audzēkņiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika vairāki karjeras attīstības atbalsta pasākumi.

23. janvārī jauniešiem, kas apgūst profesiju Loģistikas darbinieks, bija iespēja piedalīties Google.com aplikācijas meistarklasē “ESI PIEEJAMS VISUR!”. radot audzēkņiem izpratni  par attālinātas komunikācijas iespējām vadot uzņēmumu. Pasākuma mērķis bija izzināt kā digitālās tehnoloģijas ietekmē uzņēmuma  konkurētspēju, kā arī noskaidrot, kādas digitālās prasmes svarīgi apgūt katram jaunajam profesionālim, lai veiksmīgi startētu darba tirgū. GL2-1 grupas audzēkne Alise Pole pēc nodarbības atzīst: „Pasākums ļāva apgūt daudzas noderīgas un laiku ekonomējošas prasmes, kuras pavisam noteikti nākotnē nevar nepielietot ikdienā!”.

Šajā dienā Biznesa augstskolā TURĪBA jauniešiem, kas apgūst klientu apkalpošanas speciālista profesiju, notika praktisks seminārs “ES – TOPOŠAIS KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS”.  Semināra mērķis bija noskaidrot, kādas profesionālās zināšanas un prasmes būs īpaši svarīgas, uzsākot darbu  šajā profesijā. Jaunieši pilnveidoja zināšanas par biroja darba organizēšanu un prasmi veidot pozitīvu komunikāciju ar klientiem un kolēģiem.          

Savukārt 25. janvārī arī sadarbībā ar Biznesa augstskolu TURĪBA notika meistarklase audzēkņiem, kas apgūst komercpakalpojumu darbinieka profesiju, “UZŅĒMUMA VADĪTĀJS – KOUČS”, lai iepazītu vadītāja profesiju, tās saturu un uzdevumus. Īpaša vērība tika pievērsta koučingam kā vadītāja darba instrumentam. Audzēkņi uzzināja koučinga būtību un lomu organizācijas mērķu sasniegšanā. Meistarklase atklāja koučinga nozīmi sevis izzināšanā, cilvēka pašattīstībā un veiksmīgas karjeras veidošanā.

tn KOMERCDARBIBA KARJERA

Pedagogs – karjeras konsultants Solveiga Keistere

Latvijas Reitingi