PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” 2. kursa Datorikas nodaļas audzēkņi devās ekskursijā uz A/S “Rīgas kinostudija”, lai iepazītu programmēšanas tehniķa un datorsistēmu tehniķa profesiju iespējas citā sektorā – filmu industrijā.

Kino industrija arvien vairāk attīstās un tiek modernizēta, tādēļ arī aprīkojums paliek mūsdienīgāks, un ir nepieciešami datorikas speciālisti arī kino industrijā. Kino vide jauniešiem ir aktuāla, tādēļ, apzinoties, ka savu karjeras ceļu ir iespējams veidot tik aizraujošā industrijā, jauniešiem tika veicināta interese par savas profesijas apguvi.

Jaunieši iepazinās ar dažādu aprīkojumu, kas ir nepieciešams, lai iekārtotu kinostudiju darbam. Tika aplūkots kā tiek iekārtota studija, kā arī iepazīti gaismotāju, skaņotāju un kameru tehniķa ikdienas darba pienākumi. Jaunieši varēja iesaistīties diskusijā un uzdot visus interesējošos jautājumus speciālistiem.

Pasākums tika organizēts, pateicoties Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā karjeras attīstības atbalstu nodrošina pedagogs – karjeras konsultants Arita Andendorfa, kura organizē dažādus izglītojošus karjeras pasākumus jauniešiem.

2018. gada 21. novembrī, PIKC RVT Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņi tikās ar uzņēmēju Nauri Graudiņu, lai noklausītos viņa lekciju „Cilvēku vērtības karjeras izaugsmē”. Uzņēmējs ir veiksmīgi izveidojis divus uzņēmumus Rojā. Pirmais no tiem ir gaļas nams „Cimboliņš”. Uzņēmējs uzzināja, ka Rojā nav specializēts gaļas veikaliņš, viņs saprata, ka šī ir iespēja uzsākt savu biznesu. Nauris Graudiņš uzsvēra, ka galvenais ir pievērst uzmanību, ko tu piedāvā un kādi ir tavi sadarbības partneri. Galvenais ir izvedot labas attiecības ar sadarbības partneriem un klientiem.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” 2019. gada 26. februārī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 3. kursu audzēkņiem “Augstskolu tirdziņš. Izglītības iespējas Latvijā", kura laikā jauniešiem varēja iepazīties ar tālākizglītības iespējām vairākās Latvijas augstskolās. Augstskolu pārstāvji piedāvāja informāciju par studiju programmām, uzņemšanas nosacījumiem un augstākās izglītības nozīmīgumu pēc tehnikuma absolvēšanas, veidojot savu karjeru.

Pasākums notika izstādes formātā, sniedzot audzēkņiem priekšstatu par tuvojošos nozīmīgāko izglītības iespēju notikumu Latvijā – izstādi «Skola 2019», kas norisinājās no 1. līdz 3. martam izstāžu centrā Ķīpsalā, kuru apmeklēt Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, bija iespēja ikvienam 3. un 4. kursa audzēknim.

Pasākums „Enerģētikas karjeras iespējas” notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

2019. gada 27. un 28. februārī Rīgas Valsts tehnikuma Enerģētikas nodaļas 1. kursu audzēkņi kopā ar skolotājiem Ilzi Holsti, Rikardu Damrozi-Sprunci un karjeras konsultantu Anitu Umbraško devās uz uzņēmumu AS "Latvenergo". Pasākuma mērķis - iepazīstināt audzēkņus ar nozarē nepieciešamajām profesijām, darba un karjeras attīstības iespējām.

Audzēkņi tikās ar Ķeguma HES atbildīgo HES apskates organizēšanā – ražošanas iekārtu dienesta ražošanas tehniķi un Rīgas Valsts tehnikuma absolventu Rolandu Ozoliņu.

Pasākums „Enerģētikas karjeras iespējas” notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

2019. gada 19., 20. un 21. februārī Rīgas Valsts tehnikuma Enerģētikas nodaļas 2. kursu audzēkņi kopā ar skolotājiem Ilzi Holsti, Uldi Heidingeru un karjeras konsultantu Anitu Umbraško devās uz AS “PET Baltija” un SIA „Nordic Plast" uzņēmumiem.

Pirmajā pasākuma daļā audzēkņi devās uz vienīgo AS “PET Baltija” rūpnīcu Latvijā, vienu no lielākajām PET pārstrādes rūpnīcām Baltijas valstīs, kas atrodas Jelgavā, lai noskaidrotu vairāk par darba tirgus prasībām, profesijām un uzņēmuma darbības jomu ikdienā. Audzēkņi apskatīja PET (polietilēnteraftalāta) pārstrādes ciklus, uzzināja kā var organizēt ražošanas procesu, lai tas darbotos divdesmit četras stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Audzēkņi tika iepazīstināti ar vairākām ražošanas telpām, specifiskām iekārtām un profesijām un varēja uzdot jautājumus profesijas pārstāvjiem, kas ikdienā strādā šajā pārstrādes rūpnīcā. Pasākuma laikā audzēkņi iepazinās ar AS “PET Baltija” pārstrādes uzņēmuma direktoru Kasparu Fogelmani. Direktors stāstīja savu veiksmes stāstu un dalījās ar darba pieredzi, kā arī sniedza audzēkņiem dažus padomus kā uzsākt savas pirmās darba attiecības ar darba devējiem. Audzēkņiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus gan direktoram, gan Rīgas Valsts tehnikuma absolventei Jekaterinai Vasiļjevai.

Otrā pasākuma daļā audzēkņi devās uz pārstrādes uzņēmumu SIA „Nordic Plast", kurš ir viens no vadošajiem otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmumiem Baltijā, tas pārstrādā lietotu polietilēnu un atrodas Olainē. Jaunieši iepazinās ar pārstrādes cikliem, to, kādas elektrotehniķu profesijas nepieciešamas šajā jomā un ar darbinieku veiksmes stāstiem, kā arī uzdeva interesējošus jautājumus.

Abi pārstrādes uzņēmumi audzēkņiem piedāvāja apmaksātas prakses vietas ar iespēju pāriet uz pastāvīgu darbu vai apvienot to ar mācībām. Audzēkņus, kurus interesē prakses iespējas AS “PET Baltija” un SIA „Nordic Plast" uzņēmumā, lūdzu sazināties ar Rīgas Valsts tehnikuma karjeras konsultantiem. Uz prakses vietām var pretendēt gan Enerģētikas nodaļas, gan Mašīnbūves nodaļas, gan arī Auto nodaļas audzēkņi.

Rakstu sagatavoja karjeras konsultante Anita Umbraško.

Visā Latvijā 2019. gada 13. februārī norisinājās lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem ĒNU DIENA. Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstināja 1545 ēnu devēji no visas Latvijas, kopumā piedāvājot 8664 vakances.

Pirmo gadu PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" piedalījās kā ēnu devējs, sniedzot iespēju jauniešiem ēnot tehnikuma profesionālo priekšmetu skolotājus un izglītības speciālistus.

Latvijas Reitingi