PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC Rīgas Valsts tehnikums Krāslavas teritoriālā struktūrvienība skolotāji

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

1.

Andžāns Aivars

Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs, profesionālo mācību priekšmetu skolotājs

2.

Gončarova Irina

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāja

3.

Kalnišs Viktors

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājs

4.

Ilona Stepiņa

Profesionālo mācību priekšmetu skolotāja

5.

Lukša Ivans

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājs

6.

Rukmane Tatjana

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāja

7.

Pizāne Leokādija

Profesionālo mācību priekšmetu skolotāja

8.

Rojenko Valērijs

Profesionālo mācību priekšmetu skolotājs

9.

Stepiņš Jānis

Profesionālo mācību priekšmetu skolotājs

10.

Živuhina Ņina

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāja

11.

Šidlovskis Viktors

Profesionālo mācību priekšmetu skolotājs

12.

Drozdovska Žanna

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāja

13.

Grundāne Olga

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāja

14.

Jeminejs Guntars

Profesionālo mācību priekšmetu skolotājs

15.

Zambare Ruta

Profesionālo mācību priekšmetu skolotāja

16.

Plotka Vija

Profesionālo mācību priekšmetu skolotāja

17.

Vagalis Aivars

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājs

18.

Ločmelis Māris

Profesionālo mācību priekšmetu skolotājs

19.

Kuklis Jānis

Profesionālo mācību priekšmetu skolotājs

Latvijas Reitingi