PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Šī gada 26. - 27. martā Rēzeknes „Gorā” notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība” noslēguma seminārs.

Semināra laikā projekta partneri dalījās pieredzē, atskaitījās par paveikto, kā arī prezentēja projekta laikā īstenotās aktivitātes un izveidoto sadarbības platformu sabiedriskās ēdināšana, tūrisma uzņēmējdarbības, kokapstrādes un autoremonta nozarēs.

 

 Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība" ietvaros tika izveidoti 10 MasterCam X7 apmācības videorullīši:

1. Mastercam programmas palaišana, galvenie loga elementi, darbības principi;

2. Mastercam programmas izvēlņu File, Edit, View un to izvēlņu funkciju apskatīšana;

3. Mastercam programmas izvēlņu Analyze - objekta īpašību analīze, Create - objektu punkta un līnijas

Jau šajā mācību gadā Krāslavas novada dome un PIKC Rīgas Valsts tehnikuma teritoriālā struktūrvienība Krāslavā piedāvās topošajiem kokapstrādes

speciālistiem apgūt Latvijas profesionālajā izglītībā unikālas tehnoloģijas, datorvadāmā robota – manipulatora, specifiku, līdz ar to paverot plašas iespējas konkurēt darba tirgū.

 

Mūsdienās cilvēka, datora un robota mijiedarbības rezultātā koksnes apstrādes process tiek ievērojami paātrināts un ļauj divu un triju dimensiju koka un metāla

No 5. līdz 7. septembrim Krāslavas novada domes projekta „Educate for business” īstenošanas grupa devās uz Utenu Lietuvā, lai piedalītos

.starptautiskajā „Open Days” konferencē un izstādē “EXPO Utena 2013” un prezentētu pozitīvu pieredzi privātās – publiskās partnerības sadarbības modeļa īstenošanā kokapstrādes sektorā Latvijā.

 

Krāslavā jau 6. gadu darbojas PIKC Rīgas Valsts tehnikuma teritoriālā struktūrvienība, piedāvājot mūsdienīgu teorētisko un praktisko izglītību kokapstrādē.

 

Inovatīvas apmācību metodes ir kļuvušas pieejamas cieši sadarbojoties vietējai pašvaldībai, skolai un uzņēmējiem.

 

Sadarbība bija arī viena no „Open Days” konfences atslēgas tēmām. Īpašu atzinību izpelnījās mūsu pieredze, jo PIKC RVT Krāslavas struktūrvienība jau šobrīd ir daudzfunkcionāla, moderna un droša izglītības un darba vide, kas apvieno pedagogu, uzņēmēju un Krāslavas novada domes centienus sagatavot kvalificētus nozares profesionāļus, kā arī veidot efektīvu un inovatīvu Kokapstrādes centru tautsaimniecības attīstībai novadā un Latgalē.

 

Abi pasākumi noritēja Utenas 752 dzimšanas dienas ietvaros un pulcēja kuplu ražotāju, pakalpojumu sniedzēju un apmeklētāju pulku, radot iespēju ne vien veiksmīgi prezentēt izglītības iestādi, novadu un vietējo amatnieku izstrādājumus, bet arī piedalīties svētku pasākumos un smelties jaunas idejas turpmākam darbam.

 

Pozitīvu pieredzi guva arī tehnikuma audzēkņi - dibinot kontaktus, sniedzot informāciju, iesaistoties diskusijā, prezentējot darbus un nupat iegādāto datorvadāmo robotu – manipulatoru. Izstādes dalībnieki dāvanā saņēma suvenīrus ar projekta un tā īstenotāju simboliku.

 

Īpašu uzmanību izpelnījās savdabīgie stendi – Krāslavai tik raksturīgie koka mežģīnēm izrakstītie logi, ko radīja tehnikuma audzēkņi par godu Krāslavas 90. gadadienai. Koptēlu lieliski papildināja Kombuļu amatnieka Jura Kokina estētiski pievilcīgie un funkcionālie koka trauki.

 

Kā ziņots iepriekš, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „EDUCATE FOR BUSINESS” mērķa sasniegšanai apvienojušās sešas institūcijas - biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, Viduslatgales un Austrumlatgales profesionālās vidusskolas, Alantas tehnoloģiju un biznesa skola, Utenas rajona pašvaldība un Krāslavas novada pašvaldība. Kopējais projekta budžets ir gandrīz 800 000 eiro, no tiem Krāslavas novada domes budžets sastāda 155 494 eiro (85% finansē ERAF, 10% Krāslavas novada pašvaldība un 5% valsts), projekts noslēgsies 2014. gada pavasarī.

 

Projekta vadības grupas vārdā, Gunta Čižika, Julianna Moisejenkova

 

Kokapstrādes jaunākās tehnoloģijas

2013. gada 4. decembrī notika PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības un Krāslavas novada pamatskolu audzēkņu profesionālās ievirzes seminārs

„Kokapstrādes jaunākās tehnoloģijas”.


Semināra organizētāji: PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienība sadarbībā ar Krāslavas novada domi un SIA „Attēls-R” atbalstu.
Semināra mērķis: Veicināt Krāslavas pamatskolu skolēnu profesionālo orientāciju un pilnveidot zināšanas kokapstrādē ieviešot

1. decembrī PIKC RVT Audzēkņu pašpārvalde devās mācību ekskursijā uz PIKC RVT Krāslavas teritoriālo struktūrvienību. Ekskursija tika plānota, lai veicinātu sadarbību starp Rīgas  Audzēkņu pašparvaldi un Krāslavas teritoriālās struktūrvienības Audzēkņu pašpārvaldi.

Latvijas Reitingi