PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums ir pabeidzis projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties rūpnieciski ražotu elektromobili PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” vajadzībām” (projekta līguma nr. KPFI-16/16) īstenošanu.

 Projekta ietvaros ir iegādāts elektromobilis Volkswagen E-Up

 Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 26 620.00 EUR, no kurām:

 

  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 84.09% jeb

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” informē, ka ir nodota ekspluatācijā sporta zāle, kurai uzlabota energoefektivitāte projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Valsts tehnikuma ēkā Noliktavas ielā 2” (projekta līguma nr. KPFI-15.3/7) ietvaros.

 

Plānots sasniegt CO2 emisijas samazinājumu vismaz 61 846,9 CO2kg/gadā.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 382317.35 EUR, no kurām:

  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums ir sākta projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties rūpnieciski ražotu elektromobili PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” vajadzībām” (projekta līguma nr. KPFI-16/16) īstenošana, kura mērķis ir jauna, rūpnieciski ražota elektromobiļa iegāde, kura nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajiem aktiem mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri, elektromobiļa ātrums, ko tas spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 90 kilometri stundā.

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 26 620.00 EUR, no kurām:

  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 84.09% jeb 18500.00 EUR

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums ir sākta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Valsts tehnikuma ēkā Noliktavas ielā 2” (projekta līguma nr. KPFI-15.3/7) īstenošana, kura mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums"ēkas energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu 61 846,9 CO2kg/gadā.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 382317.35 EUR, no kurām:

  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 38,45% jeb 147 001,02 EUR;
  • PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” finansējums ir 61,55% jeb 235 316,33 EUR.

Latvijas Reitingi