PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

rvt100

2019. gada 16. oktobrī

Problēmas nostādne:
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā kompetence definēta kā - pierādīta spēja izmantot zināšanas, prasmes un personīgās, sociālās un/vai metodoloģiskās spējas darba un mācību situācijās un profesionālajā un personīgajā attīstībā.
Izskatāmie jautājumi:
Profesionālās izglītības uzdevumi mūsdienu prasību skatījumā.
Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana.
Karjeras izaugsmes iespējas jauniešiem.
Mācekļu izglītība.
KONFERENCES sākums plkst. 10.00 Aktu zālē.
Pieteikties konferencei pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Konferences referenti:
Dagnija Vanaga - PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma direktore. “Tehnikuma attīstības stratēģija.”
Normunds Ozols - Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais
ekononomists.  “Profesionālās izglītības nozīme Latvijas darba tirgū: esošā
situācija un nākotnes izaicinājumi.”
Rūta Gintaute–Marihina - Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore. “Profesionālās un pieaugušo izglītības aktualitātes.”
Lāsma Balceraite - PIKC “Rīgas Valsts tehnikums " Komerczinību un ekonomikas vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja. “Profesionālas izglītības izaicinājumi 21.gs."
Sanita Bērziņa. – Latvijas darba devēju konfederācija. “DVB mācību un mācību prakšu īstenošanas iespējas projekta  «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos»”
Ingrīda Veipa - Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Ekonomikas katedras vadītāja, Dr.oec. ” Profesionālās izglītības iestādes loma jauno speciālistu piesaistē Latvijas reģioniem.”
Artūrs Caune un Anita Baltace – SIA “AC Konsultācijas” projekta direktori.  “Pētījumi un prakse – darba vidē balstītas mācības”.
Zaiga Kriķe un Rebeka Grīnfelde – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”psiholoģe un pedagogs  -,,Pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti dialoga veidošanā starp pedagogu un post Milenium paaudzi profesionālajā izglītībā.''

konkurss

hes1

2019. gada 18. septembrī PIKC “Rīga Valsts tehnikums” Enerģētikas nodaļas un Datorikas nodaļas grupu E4-2 un D3-4 audzēkņiem mācību priekšmeta Elektrotehnika un elektronika ietvaros notika mācību ekskursija uz Plaviņu HES. Gide Ina Aizupiete pastāstīja par Pļaviņu HES būvniecības vēsturi, rādīja īsas filmas par būvniecības procesu, kā arī iepazīstināja ar energoiekārtu (turbīnas) darbu un to vadīšanu.  Ekspozīcijā bija aplūkojams gan HES makets, gan dažādas sarežģītas elektrostacijas darba nodrošināšanai nepieciešamās mēriekārtas un īpaši pielāgoti instrumenti, ūdenslīdēja tērps, dažādi dokumenti un fotogrāfijas par HES iekārtu darbību, rekonstrukcijām. Jauniešiem bija iespējams apskatīt vadības un energoiekārtu telpas, Pļaviņu HES mašīnzāli, tā iepazīstot hidroelektrostacijas darbības principus un īpatnības, kā arī varēja apskatīt milzīgo turbīnu, kas ir paredzēta nomaiņai. Gide pastāstīja par Pļaviņu HES vietu Latvijas energosistēmā. Pļaviņu HES ir lielākā ne tikai Latvijā, izmēru ziņā tā ir 3. vietā  Eiropas Savienībā. To uzcēla 1968. gadā, pašlaik uzstādītā jauda ir ap 900 MW. Jaunieši varēja aplūkot HES būves no skatu laukuma lejpus HES ēkas un panorāmu no augšējā skatu laukuma.
Paldies Inai Aizupietei par intresanto mācību ekskursijas vadīšanu un skolotājām Revekkai Heimanei un Madarai Pētersonei!

eriks1

2019. gada 27. septembrī Rīgas Valsts tehnikuma mazajā zālē iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās Liepājas teātra aktieris Ēriks Vilsons ar monoizrādi, kas balstīta uz Imanta Ziedoņa darba “Poēma par pienu” motīviem. 3.kursa audzēkņiem bija lieliska iespēja ne tikai iepazīties ar Imanta Ziedoņa „Poēmas par pienu” fragmentiem, bet arī uzzināt par aktiera personīgajiem pārdzīvojumiem un viņa ceļu uz dzejas pasauli.
Ēriks Vilsons apgalvo, ka katram reiz dzīvē pienākšot tāds brīdis, kad, iekšējo pārdzīvojumu vadīts, ikviens pievērsīsies dzejnieku apgarotajiem vārdiem, lai izskaidrotu savas sarežģītās emocijas.
Monoizrādē autora paustās patriotiskās sajūtas savijas ar vēstures notikumiem un to atstātajiem iespaidiem, veidojot poētisku stāstu par mīlestību pret dabu, dzīvi, cilvēkiem un galvenokārt – dzeju.