PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2018./2019. mācību gada izskaņā pēdējās jūnija un pirmās jūlija mēneša dienas īpaši krāsainas vērta Rīgas Valsts tehnikuma pēdējo kursu izlaidumi. Tehnikuma beidzēju pulks šogad bija krietni prāvs, kas ietilpa kopumā 12 izlaidumos. Izlaidumi notika ne tikai Rīgā, bet arī Laidzes un Limbažu pusē, kā arī Krāslavas un Balvu teritoriālajās struktūrvienībās.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” 2019. gada absolventiem jau ceturto reizi vienlaikus ar diplomu izsniedza Europass Diploma pielikumu. Europass Diploma pielikums satur detalizētu informāciju par absolvēto mācību programmu. Europass Diploma pielikums neaizvieto diploma oriģinālu un nedod tiesības uz to, lai citu valstu izglītības iestādes oficiāli atzītu diploma oriģinālu, bet palīdz pareizi novērtēt oriģinālo diplomu.

Jani savejiem

 

Rīgas Valsts tehnikumā ik gadus notiek metodisko izstrādņu skate. Šogad kopumā 23 autori iesniedza vērtēšanai 22 izstrādnes (18 individuāli un 4 pāru darbi). Tika pārstāvētas Matemātikas un dabaszinātņu, Vēstures un sociālo zinātņu, Komerczinību un ekonomikas, Kokapstrādes, Dzelzceļa, Drukas un mediju tehnoloģiju, Svešvalodu, Enerģētikas, Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju metodiskās komisijas. Pedagogi savus darbus bija izstrādājuši darbus visās četrās nolikumā noteiktajās kategorijās:
Kategorijā «Metodiskā izstrādne e-studiju vidē» tika piešķirtas divas pirmās un divas otrās vietas,  kategorijā «Pārbaudes darbu komplekts» piešķirta viena pirmā, viena otrā un viena trešā vieta. Savukārt apvienotajā kategorijā «Praktisko/laboratorijas darbu komplekts»/ «Metodiskā izstrādne teorētiskai nodarbībai»/  «Cita metodiskā izstrādne» piešķirta viena pirmā, viena otrā, viena trešā vieta un viena atzinība.

 

Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centrā 2019. gada 17.jūnijā viesojās Azerbaidžānas izglītības darbinieku delegācija. Prominentie viesi ar interesi noklausījās RVT direktores Dagnijas Vanagas prezentāciju par Rīgas Valsts tehnikumu, izglītības programmām un tehnikuma tālākas attīstības perspektīvām. Par pieaugušo izglītības aktualitātēm pastāstīja izglītības metodiķis Guntars Loba. Viesi aktīvi interesējās gan par mācību procesu tehnikumā, gan arī par nodrošinājumu praktiskajās mācībās. Ekskursija ciemiņos raisīja lielu interesi un mūsu profesionālās izglītības speciālisti tika burtiski apbērti ar jautājumiem Praktisko mācību centra ekskursijas un iepazīšanas laikā.

2019. gada 11. un 12. jūnijā PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums” Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas grupu S1, S2 audzēkņi apmeklēja Paula Stradiņa medicīnas muzeju iniciatīvas ’’Latvijas skolas soma”ietvaros. Muzeja pamatekspozīcija ir izvietota četros stāvos, ievērojot laikmetu secību. Tā stāsta par medicīnas attīstības gaitu, jo tieši to savulaik vēlējās izklāstīt profesors Pauls Stradiņš. Stāsts sākas muzeja ēkas pagrabstāvā, kur izvietotie eksponāti atspoguļo medicīnas attīstības pirmsākumus. Stāstam turpinoties, var apskatīt rekonstruēto viduslaiku klostera hospitāli un aptieku, apmeklēt pēc profesora Paula Stradiņa ieceres izveidoto viduslaiku pilsētu. Trešajā stāvā jauno laiku ekspozīcija sniedz ieskatu par straujo medicīnas progresu. Tas ir sasniegumu un atklājumu laiks. Tiek atklāti rentgena stari un iespējas tos izmantot medicīnā, notiek pirmās operācijas ētera narkozē, tiek atklāts tuberkulozes ierosinātājs un vakcīna pret bakām. Ekspozīcijas apskate noslēdzas ar Latvijas medicīnas sasniegumiem. Muzejā iespējams novērtēt izslavētos Latvijas kūrortus, medicīnisko Rīgu un, protams, prof. Paula Stradiņa darba kabinetu. Viena telpa ir atvēlēta kosmiskai medicīnai, kuras izpētē līdzdalību ņēmuši arī latviešu zinātnieki. Audzēkņiem ļoti intresanti un aizraujoši to visu stāstija gids Valdis, kas jauniešus apbūra ar aizrautīgo un izmeļošo stāstījumu.

Paldies gidam Valdim par jauniešu motivējošo stāstu un Ievai Dorilai par pasākuma organizēšanu un grupu audzinātājām Laumai Ruselei un Madarai Pētersonei.