PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Auto nodaļas A1-2 un A1-3 grupu audzēkņi 2019. gada 21. martā iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Rīgas Motormuzeju. Audzēkņus Motormuzejā sagaidīja iespēja darbnīcā iepazīties ar elektromotoru darbības pamatprincipiem, varēja pagatavot arī elementāru elektromotora modelīti, lai izprastu tā funkcionalitātes pamatprincipus. Lai arī uzdevums bija it kā pavisam vienkāršs, ne visiem izdevās iegriezt stieplīti - primitīvo elektromotoru. Motormuzejā audzēkņi noklausījās un iepazinās ar prezentāciju par elektroauto attīstību, par plusiem un mīnusiem un iespējamajiem attīstības virzieniem, tendencēm šajā tirgus segmentā.

Otrajā ekskursijas daļā audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar Rīgas Motormuzeja ekspozīciju muzeja restaurācijas darbnīcu vadītāja pavadībā. Viņš iepazīstināja jauniešus ne tikai ar muzeja eksponātu vēsturi, bet uzsvars tika likts uz stāstiem  un niansēm par katra modeļa restaurācijas procesu, niansēm, tehnikām, autentiskumu. Interesanti un dažādi bija stāsti arī par to, kā daži modeļi ir tikuši līdz Rīgas Motormuzeja ekspozīcijai. Jauniešiem viesojoties restaurācijas darbnīcās, radās iespēja aplūkot vairākas automašīnas, kā arī motociklu dažādās restaurācijas fāzēs. 

Paldies Rikardai Damrozei-Spruncei un Ievai Dorilai par pasākuma organizēšanu.

2019. gada 29. martā Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja noskatīties filmu „Tēvs Nakts” (Lielā Kristapa balvas nominācijās „Labākais spēlfilmas režisors” (Dāvis Sīmanis), „Labākais spēlfilmas operators” (Andrejs Rudzāts), „Labākā aktrise otrā plāna lomā” (Ilze Blauberga), kura dod ieskatu Otrā pasaules kara norisēs Latvijā – stāsts ir par Žani Lipki un viņa ģimeni, kas kara laikā un ļoti drūmos apstākļos no nāves glāba ebrejus. Filmas scenārijs veidots pēc Ineses Zanderes grāmatas „Puika ar suni” motīviem.

Rīgas geto muzeja vēsturnieks Jānis Medisons teica ievadvārdus un ieskicēja sanākušajiem filmas skatītājiem nelielu ceļvedi tā laika vēstures notikumos.

Konkursa moto - Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams kā sapnis par to (Viktors Igo).

Konkursu organizē – PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Audzēkņu pašpārvalde, sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem.

Konkursa mērķis – izmantojot jebkuru literatūras žanru, rosināt, atbilstoši konkursa tēmai, radoši paust savas domas un izjūtas.

Konkursa dalībnieki – konkursā var piedalīties ikviens audzēknis, kurš uzrakstījis konkursa nolikumam atbilstošu un nepublicētu darbu latviešu valodā.

Konkursa darbs - autora brīvi izvēlētā žanra daiļdarbs, kura apjoms nepārsniedz A4 formāta lapu. Darbs jānoformē datorrakstā (Times New Roman, burtu lielums 12 punkti, atstarpe starp rindām 1,5 punkti.

Darba iesniegšana – personīgi līdz 1. jūnijam plkst. 16.00 tehnikuma kancelejā, vai elektroniski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Darbam jāpievieno slēgta aploksne vai otrs e-pasta sūtījums, kurā norādīts autora vārds, uzvārds un kontaktinformācija (e-pasta adrese), un konkursa darba nosaukums. Konkursa darbus autoriem neatdod.

Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība konkursa nolikumam un domas oriģinalitāte.

Darbu vērtēšanas komisijas sastāvs – Daiga Ziediņa (vadītāja), Guntars Bernāts Ilgvars Forands, Rebeka Grīnfelde.

Apbalvošana: 1.-3.vietai naudas balvas, kā arī vēl 5 veicināšanas balvas.

Uzvarētāju paziņošana – konkursa uzvarētājus publiski paziņos, sveiks un apbalvos 2019. gada 2. septembrī.

Labākie darbi var tikt publicēti grāmatā „Rīgas Valsts tehnikums 100”. Tehnikums patur tiesības konkursa darbus izdot speciāli konkursam veltītajā grāmatā.

 

Elektrisko instalāciju specialitātes konkursā Ventspils tehnikumā 21. un 22. martā PIKC RVT pārstāvēja E3-2 grupas audzēkņi Olga Gaidele un Vadims Konošonoks. Šajā konkursā, audzēkņiem strādājot komandā, bija jāizpilda teorētiskais tests, pēc dotā apraksta jāizveido elektriskā slēguma shēmas un jāsamontē elektriskā piedziņas shēma ar sadali. Ar sarežģītajiem uzdevumiem audzēkņi ļoti veiksmīgi tika galā un par savu paveikto darbu ieguva 2. vietu starp visām pārstāvētajām citu skolu komandām kā arī konkursa sponsoru sarūpētās balvas. Audzēkņus konkursam sagatavoja pasniedzējs Sandis Breiers, bet atbalstīt līdzi devās viņu elektrotehnikas pasniedzējs Uldis Heidingers. Audzēkņi ieguva Latvijas mēroga konkursu pieredzi, iemācījās sastrādāties komandā un veikt sarežģītu elektrisko shēmu zīmēšanu un montāžu.

Rīgas Valsts tehnikuma Kokapstrādes, Ķīmijas tehnoloģijas, Komercdarbības, Datorikas un Auto nodaļas 3. kursa audzēkņiem 2019. gada 8. un 18. martā bija brīnišķīga iespēja tikties ar Groningenas Universitātes (Nīderlande) studenti L. Baldiņu pasākumā „Darba intervija: kas? ko? kā? kāpēc?” Audzēkņi guva ļoti noderīgas zināšanas un praktiskus padomus, kā labāk veidot CV un motivācijas vēstuli, kā izturēties darba intervijas laikā.

Tikšanās notika pozitīvā un