PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

Rīgas Valsts tehnikumā ik gadus notiek metodisko izstrādņu skate. Šogad kopumā 23 autori iesniedza vērtēšanai 22 izstrādnes (18 individuāli un 4 pāru darbi). Tika pārstāvētas Matemātikas un dabaszinātņu, Vēstures un sociālo zinātņu, Komerczinību un ekonomikas, Kokapstrādes, Dzelzceļa, Drukas un mediju tehnoloģiju, Svešvalodu, Enerģētikas, Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju metodiskās komisijas. Pedagogi savus darbus bija izstrādājuši darbus visās četrās nolikumā noteiktajās kategorijās:
Kategorijā «Metodiskā izstrādne e-studiju vidē» tika piešķirtas divas pirmās un divas otrās vietas,  kategorijā «Pārbaudes darbu komplekts» piešķirta viena pirmā, viena otrā un viena trešā vieta. Savukārt apvienotajā kategorijā «Praktisko/laboratorijas darbu komplekts»/ «Metodiskā izstrādne teorētiskai nodarbībai»/  «Cita metodiskā izstrādne» piešķirta viena pirmā, viena otrā, viena trešā vieta un viena atzinība.

 

1) Kategorija „Metodiskā izstrādne e-studiju vidē”:

I vieta - Lāsmai Balceraitei un Normundam Pauderam par metodisko izstrādni „Mācību kursu organizēšana e-kursu vadības sistēmā Moodle”;
I vieta - Igoram Litvjakovam par metodisko izstrādni „Vienkāršu algoritmu izstrāde”;
II vieta - Laimrotai Surskai par metodisko izstrādni „Tirgus struktūra un konkurence”;
II vieta - Elitai Kazakēvičai par metodisko izstrādni „Kombinatorika. Varbūtības teorija”.

2) Kategorija „Pārbaudes darbu komplekts”:

I vieta - Ārijai Čerpinskai par metodisko izstrādni „MIP Poligrāfija un izdevējdarbība kvalifikācijai Ofseta iespiedējs moduļu noslēguma darbi;
II vieta - Sandim Breieram par metodisko izstrādni „Elektrotehniskās aizpildīšana un uzturēšana, elektrisko un principiālo shēmu zīmēšana”;
III vieta - Danai Kirmuškai un Inesei Tionai par metodiskajām izstrādni „Pārbaudes darbi par tēmām „Aizvēsture” un „Seno laiku vēsture””.

3) Apvienotā kategorija „Praktisko/laboratorijas darbu komplekts” /„Metodiskā izstrādne teorētiskai nodarbībai”/ „Cita metodiskā izstrādne”:

I vieta - Zaigai Kriķei par metodisko izstrādni „Stresa pašvadība”
II vieta - Marijai Sjominai un Taņai Grafovai par metodisko izstrādni „Iespieddarbu noformēšana InDesign CC datorprogrammā”
III vieta - Lailai Ozoliņai par metodisko izstrādni „Angļu valoda dažādu svešvalodas zināšanu līmeņu apguvei”

Apsveicam skolotājus un novēlam kārtīgi atpūsties vasaras brīvlaikā!

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.