PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

No 16. - 17.maijam Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā valdīja rosība un satraukums, jo tur norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkurss. Konkursa devīze - „Uzdrīksties, tici, dari!”.

Konkursā piedalījās profesionālās izglītības iestādes: Malnavas koledža, PIKC Ventspils tehnikums, PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums, PIKC Rīgas Valsts tehnikums, PIKC Valmieras tehnikums, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola un SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” konkursā pārstāvēja Komercdarbības nodaļas GK2-1 grupas audzēkņi Linards Andersons un Ieva Luīza Baranova, G3 grupas audzēkne Inta Žeibe un GK2-3 grupas audzēkņi Kristīne Sūniņa un Ilvars Pļaviņš.

Pirmajā konkursa dienā jauniešiem bija iespēja attīstīt sevi kā personības, piedaloties nodarbībā “Laimes lācis mīt mūsos pašos” un meistarklasē “Elevator Pitch”, iepazīties ar uzņēmumu SIA “Ingrid D” un SIA „Green Hive” darbību, kā arī labāk izprast izaicinājumus, ar kuriem nākas saskarties uzņēmējiem, attīstot savu uzņēmējdarbību. Paralēli konkursantiem bija jāpilda dažādus praktiskus uzdevumus, kuru izpildes gaitā jauniešiem bija jārada jauns produkts un tas jāprezentē dienas noslēgumā.

Otrajā konkursa dienā konkursanti prezentēja savas biznesa idejas un sniedza atbildes uz žūrijas komisijas jautājumiem, lai pierādītu, ka tieši viņu ideja ir tā, kuru var realizēt šodienas tirgū un ka tajā var droši investēt. Sacensība bija spraiga un par konkursa laureātiem kļuva:

1.vietu ieguva Malnavas koledžas audzēkne Zara Suhovskaja ar biznesa plānu SIA Pasēdnīca “Nekuriene”.

2.vietu ieguva PIKC „Ventspils tehnikums” audzēkne Sendija Pētersone ar biznesa plānu SIA “Suitu zeķes”.

3.vietu ieguva PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņiLinards Andersons un Ieva Luīza Baranova ar biznesa plānu AS “Spotig”.

Paldies skolotājiem, kuri audzēkņus sagatavoja konkursam: Lāsmai Balceraite, Brigitai Bržeskai, Andrai Zenčakai, Valentīnai Miķelsonei un Olgai Blumbahai.

Liels paldies Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņiem un pedagogiem Diānai Barkānei, Astrīdai Timai, Inai Krūzei, Dinai Spundei, kā arī Laidzes teritoriālās struktūrvienības vadītājai Baibai Purlicai, Rīgas Valsts tehnikuma direktorei Dagnijai Vanagai, direktora vietniecei darba vidē balstītas un mūžizglītības jomā Ingai Šikovai, Audzēkņu servisa izglītības metodiķei Rebekai Grīnfeldei, komerczinību un ekonomikas vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītājai Lāsmai Balceraitei, IT datortīklu administratoram Kasparam Šīnam un E4 grupas audzēknim Edmundam Mošenkovam par atbalstu Biznesa plānu konkursa organizēšanā un norisē.

Komercdarbības nodaļas izglītības metodiķe Inese Tiona

Latvijas Reitingi