PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

zd2018

2018. gada 3. septembris Rīgas Valsts tehnikumā iesākās kā jau vienmēr svinīgi. Svētbrīdis Rīgas Domā pulcināja kuplu audzēkņu un pedagogu pulku. Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš (kurš pats ir kādreizējais Rīgas Valsts tehnikuma absolvents) noturēja īsu dievkalpojumu un novēlēja visiem klātesošajiem svētīgu mācību gadu.

Pēc svētbrīža Rīgas Domā visi devās atpakaļ uz Rīgas Valsts tehnikumu. Sākot no plkst. 9.50, tehnikuma pagalmā valdīja liela rosība. Visu tehnikuma nodaļu audzēkņi ieņēma paredzētās vietas ap stāvlaukumā izveidoto skatuvi.

Plkst. 10.15 sākās svinīgais pasākums par godu Zinību dienai. Pēc RVT direktores Dagnijas Vanagas uzrunas un apsveikuma Zinību dienā, vārds tika dots IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta  direktora vietniecei pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibai Bašķerei Uz svinīgo pasākumu sanākušos uzrunāja arī darba devēju pārstāve, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere, kura audzēkņiem vēlreiz atgādināja par dotajām karjeras izaugsmes iespējām, mācoties Rīgas Valsts tehnikumā. Uzmundrinošus vārdus sanākušajiem veltīja Ieva Duļevska, kura pati ir iestājusies Rīgas Valsts tehnikumā pieaugušo izglītības programmā, lai papildinātu savas zināšanas, prasmes un iemaņas.

Sekoja neliels muzikāls priekšnesums, kuru bija sarūpējuši Endija Rezgale un Guntars Bernāts.

Jaunajā mācību gadā vēlam visiem panākumus, radošu garu un sekmes mācībās!

z20182

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

Latvijas Reitingi