PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” (WBL Balt projekts), garanta līgums Nr. 2014-3566/001-001 ietvaros 2016.gada 4.martā Rīgas Valsts tehnikumānotika seminārs darba vidē balstītu mācību jomā. Darba vidē balstītas mācības – tā ir profesionālās izglītības ieguves forma, kurā izglītības programmas profesionālā satura teoriju un praksi izglītojamais pārmijus apgūst izglītības iestādē un uzņēmumā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā Inta Šusta, atklājot semināru, teica, ka “dzīvojam profesionālās izglītības zelta laikmetā”, jo pieaug darba devēju interese un iesaiste darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

RVT direktore Dagnija Vanaga, stāstot par Rīgas Valsts tehnikumapieredzi darba vidē balstītu (DVB) mācību jomā, pārliecināja, ka arī uzņēmēji kļūst aizvien aktīvāki un ieinteresētāki darba vidē balstītu mācību attīstībā. Latvijas poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere atzīmēja, ka liela daļa audzēkņu pēc darba vidē balstītu mācību apguves turpina strādāt nozares uzņēmumos. Uzņēmuma “Hansa Matrix” viceprezidents Alvis Vagulis aicināja arī citus darba devējus iesaistīties šādu mācību īstenošanā, jo viņa pieredze rāda, ka darba vidē balstītu mācību rezultātā uzņēmums iegūst labāk sagatavotus jaunos speciālistus.

Seminārā savā pieredzē dalījās audzēkņi, kuri bija iesaistījušies darba vidē balstītu mācību procesā. Audzēkņiem tā ir bijusi lieliska iespēja mācīties ne tikai teorētiski, bet arī praktiski strādājot kopā ar citiem darbiniekiem reālā darba vidē.

Ar saturīgu prezentāciju uzstājās Starptautiskā darba organizācijas (ILO) ekspertsMaikls Aksmans (Michael Axmann). Viņš iepazīstināja ar starptautisko pieredzi darba vidē balstīto mācību īstenošanā. Maikla Aksmana skatījumā  darba devējiem ieguvums no šādām mācībām vienmēr ir lielāks nekā izmaksas, jo darba devēji var sagatavot sev jaunos speciālistus ar nepieciešamajām prasmēm.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Eiropas Savienības fondu atbalstu DVB mācību īstenošanai. Projekta eksperti skaidroja kopīgo un atšķirīgo praksē un darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

Vēlreiz paldies visiem organizatoriem par semināru, kurā tika gūta vērtīga pieredze, raisījās  interesantas diskusijas. Radās pārliecība, ka  projekts sekmīgi attīstās un ieguvēji būsim mēs visi – gan audzēkņi, gan skolotāji, gan darba devēji.
Bildes no pasākuma skatīt šeit.