PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

06.06.2014.

Laidzes profesionālā vidusskola – ar skatu nākotnē

 

Piektdien, 6. jūnijā Talsu novadā viesojās Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) vadība, nodaļu vadītāji, viņu vietnieki, grāmatveži, personāldaļas un tehniskie darbinieki, kopumā 29 ciemiņi, lai iepazītos ar Laidzes profesionālās vidusskolas (LPV) darbiniekiem un apskatītu iestādi, kas nu būs RVT struktūrvienība.

 

Viesus sagaidīja Laidzes PV direktora pienākumu izpildītāja Dina Spunde, profesionālās vidusskolas darbinieku kolektīvs, kā arī Talsu novada pašvaldības vadība – domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, priekšsēdētāja vietniece Sandra Pētersone, Izglītības pārvaldes vadītāja Ināra Veismane, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inga Priede un Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja Solveiga Stalidzāne. Vizītes sākumā viesi apskatīja Laidzes PV sporta kompleksu, skolas ēku un dienesta viesnīcu. D.Spunde informēja par mācību ēkas renovācijas darbiem, atzīmējot, ka siltināšanas darbi mācību iestādes galvenajā ēkā, noslēgsies jau 30. jūnijā.

 

„Ņemiet to labo, ko varam Jums sniegt!”

 

Tā, uzsākot sarunu sacīja Rīgas VT direktore Dagnija Vanaga. Turpinot sarunu uzzinājām, ka šī vizīte ir gan darba, gan vienlaicīgi kultūras vizīte, jo svarīgi ir tikties ar topošajiem kolēģiem klātienē, rast savstarpēju kontaktu, un pie viena iepazīties ar Talsu novada skaistākajām vietām. D.Vanaga atzina, ka saprot Laidzes PV darbinieku bažas, jo pārmaiņas vienmēr ir satraucošs moments, bet, viņasprāt, satraukumam nav pamata, jo neviens darbinieks darbu nezaudēs. „Mēs domāsim par pedagogu un darbinieku noslodzi. Atvērsim jaunas grupas, mācību programmas, atbilstoši darba tirgum un vietējam pieprasījumam, kā arī domāsim arī par pieaugušo apmācību. Mums ir jauki apzināties, ka šeit ir skaista vieta ar brīvdabas sporta kompleksu, kāda nav Rīgā. Tāpēc noteikti domāsim par profesionālo nometņu organizēšanu šeit. Par savstarpējo konkurenci starp mūsu izglītības iestādēm nav vajadzības uztraukties, jo Laidzē ir citas mācību programmas, proti, Rīgā mēs nekad nemācīsim ēdināšanas speciālistus. Rīgas VT mācās 2000 audzēkņu, Laidzē – 200, tāpēc centīsimies dot to, ko spējam ar saviem resursiem. Centīsimies investēt aprīkojumā, nodrošināt savstarpējās apmaiņas programmas, ES struktūrfondu ietvaros dot iespēju pedagogiem stažēties ārvalstīs, bet audzēkņiem nodrošināt mācību praksi gan Vācijā, gan citās valstīs.Piemēram, holandiešiem interesē praktikanti gan kokapstrādē, gan automehānikā, gan mehanizācijā. Visas labās iestrādnes centīsimies saglabāt, un noteikti atradīsim pozitīvu risinājumu. Nekad nevajag noārdīt to, kas jau ir izveidots, vajag tikai pilnveidot!”, uzsvēra RVT direktore. Uz jautājumu, kāpēc Rīgas VT pieņēma piedāvājumu apvienoties ar Laidzes PV, D. Vanaga atbildēja: „Mēs ļoti labi zinām situāciju par mazo skolu nākotni, un skatoties tālākā perspektīvā, atzinām, ka Laidzes PV ir pelnījusi attīstību. Pirmajās tikšanās reizēs, jutām un sapratām, ka atbalsts un griba sadarboties nāk arī no pašvaldības puses. Tāpēc arī esam šeit, lai kliedētu šaubas, jo likvidācija ir ļoti neveiksmīgs formulējums, tas skan slikti, bet vēlreiz gribam uzsvērt, ka principā mainās tikai skolas juridiskais statuss. Šis lēmums ne no vienas puses nebija uzspiests, tas radās pozitīvā gaisotnē, un mēs centīsimies piedāvāt vairāk iespējas, lai skola attīstītos. Mēs uzskatām, ka Rīgas Valsts tehnikums, būs ieguvis par vienu pērli vairāk, jo mums patīk šī vieta Talsu novadā, Kurzemes pērlē. Mums jau ir divas struktūrvienības – Balvos un Krāslavā, un jau otro gadu tiek rīkotas audzēkņu nometnes Krāslavā, kur mūsu audzēkņi brauc un apgūst praktiskās iemaņas. Šogad Krāslavā tiks izbūvēta laivu piestātne, pateicoties gan veiksmīgajai sadarbībai ar pašvaldību, gan skolas centieniem izvēlēties inovatīvus risinājumus. Mēs esam gatavi jau ar 1. septembri būt vienā saimē arī ar Laidzes PV, un 18. decembrī kopīgi svinēt Rīgas Valsts tehnikuma 95 gadu jubileju.

 

Profesionālās izglītības attīstība ir svarīga

 

Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus savā uzrunā uzsvēra: „Esmu ieradies kopā ar savu komandu, jo gribu apliecināt to, ka profesionālās izglītības attīstība Talsu novadam ir ļoti svarīga. Nav būtisks mācību iestādes nosaukums, bet tās tālākā nākotne un attīstības iespējas. Ja mums ir izdevies atrast sadarbības partneri, kas „noklāj visu Latviju”, spējot piedāvāt visdažādākās mācību programmas savās izglītības iestādēs, tad nav šaubu par tālākās profesionālās izglītības kvalitāti un attīstību. No savas puses varu apliecināt, ka pašvaldība savu atbalstu centīsies sniegt komunālās sfēras sakārtošanā, un vienmēr būs atvērta jebkuru jautājumu risināšanā.”

 

2014./2015.mācību gadā RVT struktūrvienība Laidzē uzņems audzēkņus šādās programmās:

Pēc 8.klases (māc.ilg. 3gadi) Izglītības programmā Būvdarbi, piešķiramā kvalifikācija - Apmetējs;

Pēc 9.klases (māc.ilg.4gadi) Izglītības programmā Ēdināšanas pakalpojumi, piešķiramā kvalifikācija - Ēdināšanas pakalpojumu speciālists; Izglītības programmā Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, piešķiramā kvalifikācija -Klientu apkalpošanas speciālists(jaunums).

Pēc 9.klases (māc.ilg.1gads) Izglītības programmā Būvdarbi, piešķiramā kvalifikācija - Apdares darbu strādnieks.

Pēc 12.klases (māc.ilg.1gadi) Izglītības programmā Ēdināšanas pakalpojumi, piešķiramā kvalifikācija - Pavārs;

Pēc 12.klases (māc.ilg.1,5gadi) Izglītības programmā Telemehānika un loģistika, piešķiramā kvalifikācija - Loģistikas darbinieks(jaunums); Izglītības programmā Poligrāfija un izdevējdarbība, piešķiramā kvalifikācija - Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists(jaunums).

Piedāvājam neformālās izglītības atzīšanas iespēju - gadījumos, ja kāds savu amatu ir apguvis patstāvīgi uzņēmumā, bet nav atbilstoša izglītības dokumenta. Tad nokārtojot tikai kvalifikācijas eksāmenu apgūtajā profesijā, var saņemt valstiski atzītu izglītības dokumentu.

Uzņemšana RVT Laidzes filiālē

RVT Laidzes filiāle Laidzē, Laidzes pagastā, tālr. 63221886, 27808440, laidzespv.lv

Pieteikties iespējams arī Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 1c, 225.kab. Tālr. 67325748, www.rvt.lv

 

Inga Priede

Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latvijas Reitingi