PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs


Pieteikšanās Fizikas olimpiādei skatīt šeit.

2019. gada 23. oktobrī PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums” Enerģētikas nodaļas grupu E3-1 un E3-2 audzēkņiem notika mācību ekskursija uz TEC-2. Gids Jānis Mertens pastāstīja par Rīgas TEC–2 vēsturi. Rīgas TEC–2 ir lielākā Latvijas siltumelektrostacija. Savu darbību tā sāka 1973. gadā.  2006.–2013. gadā veikta divu energobloku rekonstrukcija. Šobrīd Rīgas TEC–2 ir modernākā un efektīvākā kombinētā cikla termoelektrostacija Baltijā.

PIKC “Rīgas Valsts  tehnikums” 2019. gada 23.oktobrī notika krievu dzejniekam Mihailam Ļermontovam veltīts konkurss sakarā ar viņa 205.dzimšanas dienu. Konkursā piedalījās 13 dalībnieki un izjusti deklamēja Ļermontova dzeju krievu un angļu valodās. Pirmo vietu ieguva DT1-4  grupas audzēkne Anastasija Smirnova, otro vietu  D2-1  grupas audzēknis Edžus Kivilands, trešā vieta tika piešķirta divām dalībniecēm GL1-1 grupas audzēknei Diānai Lavriņenko un GK3-1 grupas audzēknei Jeļizavetai Kuzņecovai. Paldies dalībniekiem  un organizatoriem!

lermontova2

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

    

Profesionālās izglītības jomā notiek saturiskas un organizatoriskas pārmaiņas. Apspriest to pilnveidi un tālākas attīstības iespējas bija Rīgas Valsts tehnikuma 100 gadu jubilejai veltītās konferences mērķis. Kompetence profesionālajā izglītībā definējama kā pierādīta spēja izmantot zināšanas, personīgās, sociālās un/vai metodoloģiskās prasmes darba un mācību situācijās un profesionālajā un personīgajā attīstībā.
Par PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” attīstības stratēģiju un tās īstenošanu konferencē ziņoja direktore Dagnija Vanaga. Stratēģijas īstenošana pamatā atbilst iecerētajam, veiksmīgi tiek pilnveidota mācību tehniskā un tehnoloģiskā bāze.
Profesionālās un pieaugušo izglītības aktualitātes savā ziņojumā akcentēja Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktoreRūta Gintaute-Marihina. Valstī ir izveidotas 15 nozaru kartes, izstrādāti 162 profesiju standarti, ieviestas 59 modulārās izglītības programmas, mācību procesā tiek izmantotas simulatoru iekārtas un digitālie mācību līdzekļi, arī uzņēmumu prakšu vadītāji ir cēluši savu pedagoģisko kvalifikāciju.
Normunda Ozola – Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākā ekonomista – referāts bija veltīts profesionālās izglītības nozīmei Latvijas darba tirgū, kāda ir esošā situācija un kādi var būt nākotnes izaicinājumi. Valstī ir izteikts darba roku trūkums nozarēs ar augstu vidējo kvalifikāciju. Nepietiekošs skaits jauniešu izvēlas turpināt mācības profesionālajā izglītībā, bet no tiem, kas uzsāk mācības, aptuveni trešdaļa neiegūst kvalifikāciju.
Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis informēja par aktualitātēm bezdarbnieku pārkvalificēšanā un prasmju pilnveides īstenošanā. Ekonomika doktore, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektore Ingrīda Veipa izklāstīja iespējamo risinājumu kā piesaistīt jaunos speciālistus Latvijas reģioniem un kāda šajā procesā ir profesionālās izglītības iestādes loma.
Lāsmas Balceraites – Rīgas Valsts tehnikuma Komerczinību un ekonomikas vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītājas ziņojums bija veltīts profesionālās izglītības izaicinājumiem 21. gadsimtā, uzverot katra personīgās atbildības nozīmīgumu.
Rīgas Valsts tehnikuma psiholoģe Zaiga Kriķe un pedagogs Rebeka Grīnfelde emocionāli un atraktīvi izklāstīja pedagoģiskos un psiholoģiskos aspektus dialoga veidošanā starp pedagogu un post Millenium paaudzi. Autores uzskata, ka paaudžu nomaiņa ir norma, ka jāpielāgo metodes, pedagogam jābūt ir kreatīvam un jāatklāj talantīgie, jāsaskata jēga un jāpalīdz ieraudzīt jēgu, jāpieņem citi un tad pedagogs būs pieņemts.
Ziņojumus sniedza Nodarbinātības valsts aģentūras speciāliste Edīte Bratka par aģentūras organizētajiem apmācības pasākumiem, SIA „AC Konsultācijas” projekta direktors Artūrs Caune par darba vidē balstītām mācībām un veiktajiem pētījumiem, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta vadītāja Jolanta Vjakse par darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenošanas iespējām.
Konferenci vadīja un sarunas aktivizēja ekonomikas doktors, profesors Jānis Ēriks Niedrītis.

 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Rīgas Valsts tehnikuma Audzēkņu pašpārvaldes jaunieši bija nopietni gatavojušies - 4. oktobra pasākumā tika apsveikti mūsu mīļie skolotāji Starptautiskajā skolotāju dienā.

Agri no rīta skolotāji tika sagaidīti ar gardām rudens veltēm. Svētki turpinājās visas dienas garumā  - veidojās jautras kopbildes, skolotāji dalījās ar interesantiem un pat mazliet amizantiem stāstiem no saviem skolas laikiem, kā arī skolotājiem vajadzēja veikt dažādus interesantus uzdevumus.

Skolotājiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par dažādām dzīves tēmām un saviem kolēģiem humoristiskā Erudīcijas spēlē, un mājās viņi devās piepildīti ar pozitīvam emocijām un labu garastāvokli.

Kā jau katru gadu, arī šogad tika nominēti un izvēlēti balvas Gada skolotājs 2019 ieguvēji sešās kategorijās.

Nominācijā “GADA SKOLOTĀJS 2019” profesionālās izglītības jomā:

- par jaunu mācību paņēmienu izveidi un sadarbību to ieviešanā, iesaistot kolēģus Moodle izmantošanā mācību procesā;

- par aktīvu iesaistīšanos pieaugušo izglītības nodrošināšanā;

- par mērķtiecīgu darbību audzēkņu sagatavošanā startam SkillsLatvia 2019 (1.vieta) un Worldskills 2019 balvu saņēma Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas skolotājs Jānis Pavlovskis. 

Nominācijā “GADA SKOLOTĀJS 2019” vispārējās izglītības jomā:

- par jaunu un progresīvu metožu izmantošanu mācību procesā, motivējot un pārliecinot ikkatru audzēkni par aktīva dzīvesveida nozīmīgumu;

- par rūpīgu un sistēmisku audzināšanas darbu balvu saņēmasporta skolotāja Ilze Holste, 

Nominācijā “GADA SKOLOTĀJS pieaugušo izglītības jomā par pieaugušo izglītības jomas sistēmisku un mērķtiecīgu vadību un attīstīšanu tehnikumā balvu saņēma Pieaugušo izglītības centra vadītāja Andra Zenčaka,

Nominācijā “GADA SKOLOTĀJS 2019” metodiskā darba vadīšanā

- par profesionālās vidējās izglītības modulāro programmu izstādes mērķtiecīgu vadīšanu;

- par pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu balvu saņēma Metodiskās nodaļas vecākā izglītības metodiķe Renāte Neilande.

Nominācijā “GADA SKOLOTĀJS 2019” ārpusstundu darbā ar audzēkņiem par mērķtiecīgu darbu ar audzēkņiem, kam ir mācību grūtības, un neatlaidību audzēkņu individuālo spēju attīstīšanā balvu saņēma matemātikas skolotāja Tatjana Sivačova.

Nominācijā “GADA SKOLOTĀJS 2019” audzēkņu simpātija par ieinteresētību audzēkņu personības izaugsmē, kā arī aizrautīgu darbošanos kopā ar audzēkņiem, attīstot viņos iniciatīvu un uzņēmējdarbības prasmes balvu saņēma Komercdarbības nodaļas skolotāja Lāsma Balceraite,

Apsveicam balvas laureātus un novēlam enerģiju un darba sparu šī nozīmīgā darba turpināšanā!

Šā gada 5. septembrī PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma” 10 audzēkņu pašpārvaldes dalībnieki devās uz Polijas pilsētu Poroninu, kur līdz 13. septembrim piedalījās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” mobilitātes projekta “Be the change” (“Mainies”) aktivitātēs.

Projektā kopā piedalījās 30 jaunieši no Polijas, Rumānijas un Latvijas. Projekta mērķis bija pievērst jauniešu uzmanību vides aizsardzības problēmām, atjaunojamiem dabas resursiem, otrreiz pārstrādājamiem materiāliem, kā arī to izmantošanas iespējām, pastāstot par to arī īpaši sagatavotajā mājasdarbā.

Projekta pirmajās dienās jaunieši ar spēļu palīdzību iepazina cits citu un tika sadalīti komandās, kurās bija pārstāvēti dalībnieki no visām trīs valstīm.

Katru dienu jauniešiem bija vairāki uzdevumi: video, krāsainās kolāžas, vārdu spēles, plakāti par kādu no vides problēmām – piesārņojums, pasaules sasilšana, atkritumu šķirošana u. c. Jauniešiem savas idejas bija jāprezentē arī vietējiem iedzīvotajiem gan Poroninas centrā, gan Zakopanē.

Mūsu audzēkņiem bija iespēja arī gūt jaunas zināšanas, klausoties vietējā ekoloģijas eksperta lekcijā, kā Polijā tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, lai glābtu apkārtējo vidi. Pateicoties otrai lektorei, bija iespēja no otrreiz izmantojamiem materiāliem uztaisīt pašiem savus maciņus vai maisiņus.

Katras dienas noslēgumā bija reģionālais vakars, kurā attiecīgās valsts dalībnieki prezentēja savu valsti un tās kultūru, mācīja dažādus vārdus savā valodā un cienāja ar nacionālajiem ēdieniem.

8. septembra vakars latviešiem bija īpašs un ļoti svarīgs, jo bija jāprezentē Latvija. Jaunieši rādīja iepriekš sagatavotu prezentāciju par Latviju, video ar skaistākajām vietām Rīgā un Latvijā, savu uzstāšanos noslēdzot ar Renāra Kaupera dziesmas “Mana dziesma” nodziedāšanu, kura pēc pārējo dalībnieku pieprasījuma pat tika atkārtota. Reģionālā pasākuma nobeigumā jaunieši mācīja pārējiem dalībniekiem tautas deju “Līgo danči”.

Audzēkņi atzina, ka viss kolektīvs bija draudzīgs un atsaucīgs. Pēdējā diena bija ļoti emocionāla, jo bija iespēja atcerēties visu nedēļu, kas pavadīta kopā. Jaunieši saņēma arī “YouthPass” kā apliecinājumu dalībai projektā.

Mūsu audzēkņus no Latvijas pavadīja Audzināšanas servisa vadītāja Ieva Dorila un profesionālo priekšmetu skolotāja Ieva Rebiņa.

Latvijas Reitingi