PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2019. gada 29. oktobrī PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums”, Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas grupas S3 audzēkņiem notika mācību ekskursija uz Rīgas farmaceitisko fabriku. Mācību ekskursijas vadītāja Mainū Strelča pastāstīja par Rīgas farmaceitiskās fabrikas vēsturi un ar ko viņi nodarbojas. Uzņēmums savu darbību sāka 1950. gadā kā zāļu līdzekļu fasēšanas iecirknis. Farmaceitiskās fabrikas statusu uzņēmums ieguva 1957.gadā. 1963. gadā Rīgas farmaceitiskā fabrika tika pārcelta uz telpām Duntes ielā, kur tā atrodas arī šodien. 1966. gadā atvēra Stirnu ielā "Acu pilienu" ražošanas cehu. Acu pilienus izgatavoja rūpnieciski, ar to apgādāja visu Latviju. 1979. gadā Pērnavas ielā tika izveidota acu pilienu ražotne, kuru apvienoja un nosauca par "Drogu un acu pilienu" iecirkni. Valsts Rīgas farmaceitiskā fabrika tika nodota privatizācijai 1997. gadā. Pēc privatizācijas uz Duntes ielu pārnāca arī Drogu iecirknis, kur atrodas arī pašlaik. Jaunieši varēja apskatīt drogu noliktavu, kā arī ražošanas telpas, fasēšanas telpas un laboratoriju, kur veic paraugu pārbaudi. Jauniešus informēja par prakšu iespējām.

Paldies Mainū Strelčai par interesanto mācību ekskursijas vadīšanu un skolotājai Madarai Pētersonei!

2019. gada 29. oktobrī PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums” Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas grupas S2 audzēkņiem notika mācību ekskursija uz RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti. Mācību ekskursijas vadītāja Inna Juhņeviča pastāstīja par RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vēsturi un kādas studiju programmas apgūstamas. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte dibināta 1862. gadā. Jaunieši varēja apskatīt Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtu, kurš dibināts 2010. gadā un tā direktors ir asoc. prof. Māris Turks. Mācību darbu, kas saistīts ar dažādu organiskās, bioorganiskās ārstniecības vielu un bioķīmijas priekšmetu nodrošināšanu, realizē institūta sastāvā esošā Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra, kuru vada prof. M. Jure. Aktīva zinātniskā darbība notiek Organiskās sintēzes un attīstības laboratorijā un Dabasvielu pētījumu laboratorijā, kuras jaunieši varēja apskatīt un uzdot sev intresējošos jautājumus. Iepazītas tika arī laboratorijas Polimēru materiālu institūtā un Silikātu materiālu institūtā. Daudz jauna jaunieši uzzināja par polimērmateriālu testēšanas metodēm, kādas iekārtas izmanto, kādos priekšmetos izmanto pārstrādāto polimēru, varēja apskatīt priekšmetu piemērus. Jauniešiem bija ļoti intresanti iepazīties un apskatīt RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, kā arī uzzināt par iespējam pēc tehnikuma apsolvēšanas turpināt mācīties kādā no RTU ķīmijas nozares studiju programmām.

Paldies Innai Juhņevičai par interesanto mācību ekskursijas vadīšanu un skolotājai Laumai Ruselei!

 

Lai veicinātu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī lai radītu topošo darbinieku interesi par sociālo dialogu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 2019. gada 28. oktobrī organizēja reģionālo pusfinālu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem” PROFS 2019”.

Šogad pusfinālā piedalījās septiņas komandas no dažādām profesionālās izglītības iestādēm: PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Rīgas Celtniecības koledža, Rīgas Tehniskā koledža, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (2 komandas).

Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja Komercdarbības nodaļas GK3-1 grupas audzēkņi: Linards Andersons, Laura Krūzmane, Ieva Luīza Baranova, Viktorija Jeršova, Diāna Anastasija Mahņova un Loreta Šteinberga. Konkursa organizētāji bija sarūpējuši daudz interesantu pārbaudījumu, kuru īstenošanai bija nepieciešamas plašas zināšanas par darba tiesībām, darba drošību un arodbiedrību lomu darba vietā. Konkurss nebija viegls, tas bija īsts izaicinājums ne tikai audzēkņiem, bet arī pedagogiem, kas palīdzēja audzēkņiem sagatavoties šim pasākumam.

Īpaša pateicība par atbalstu un audzēkņu sagatavošanu PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” skolotājām - Lāsmai Balceraitei, Brigitai Bržeskai, Indrai Slokai un Solveigai Keisterei. Sīvā cīņā Rīgas Valsts tehnikuma komanda ieguva 2.vietu, kas, iespējams pavērs durvis konkursa finālam.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Praktisko mācību centra kompleksā Dārzciema ielā 70 2019. gada 31. oktobrī plkst. 15.00 tiks svinīgi atklāta jaunā dienesta viesnīca.

presesrelize

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 „Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” ietvaros īstenoja:

1) metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbus;

2) dienesta viesnīcas jaunbūves celtniecības darbus.

Vēl projekta ietvaros laika posmā līdz 2020.gada 31.decembrim tehnikuma mācību kompleksā Dārzciema ielā ir plānots veikt multifunkcionālas zāles jaunbūves celtniecības darbus, āra sporta laukumu būvniecības darbus, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbus, tādējādi nodrošinot profesionālās izglītības kompetences centra

"Rīgas Valsts tehnikums" infrastruktūras pilnveidošanu un mācību vides modernizēšanu.

Izvēle būvēt jaunu dienestu viesnīcu mācību kompleksā Dārzciema ielā 70, Rīgā, RVT tika pieņemta kā efektīvākais infrastruktūras uzlabošanas veids. Tādējādi tehnikums ir ieguvis ne tikai mūsdienu prasībām atbilstošu viesnīcu audzēkņu izmitināšanai, bet arī maksimāli optimizējis mācību procesam nepieciešamos objektus, ļaujot racionāli un lietderīgi tos izmantot turpmākajā darbībā.

Dienesta viesnīcā būs 300 vietas un tā būs savienota ar Praktisko mācību centra ēku, tādējādi audzēkņiem nokļūšana no mājām līdz mācību vietai būs ļoti ērta un neprasīs daudz laika. Viesnīcas istabiņas paredzētas diviem jauniešiem, bet sanitārais mezgls ir kopējs ar blakus esošo istabiņu.

Rīgas Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pamatos 2018. gada 15. martā tika iemūrēta laika kapsula, tagad viesnīca ir gatava pirmo audzēkņu uzņemšanai.


Pieteikšanās Ķīmijas olimpiādei skatīt šeit.

Latvijas Reitingi