PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2017./2018. mācību gada izskaņā pēdējās jūnija mēneša dienas īpaši krāsainas vērta Rīgas Valsts tehnikuma pēdējo kursu izlaidumi. Tehnikuma beidzēju pulks šogad ir krietni prāvs, kas ietilpa kopumā 12 izlaidumos. Izlaidumi notika ne tikai Rīgā, bet arī Laidzes un Limbažu pusē, kā arī Krāslavas un Balvu teritoriālajās struktūrvienībās.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” 2018. gada absolventiem jau trešo reizi vienlaikus ar diplomu izsniedza Europass Diploma pielikumu. Europass Diploma pielikums satur detalizētu informāciju par absolvēto mācību programmu. Europass Diploma pielikums neaizvieto diploma oriģinālu un nedod tiesības uz to, lai citu valstu izglītības iestādes oficiāli atzītu diploma oriģinālu, bet palīdz pareizi novērtēt oriģinālo diplomu.

26. jūnijā RVT Aktu zālē plkst. 12.00 izlaidums bija Mašīnbūves un Kokapstrādes nodaļu grupām, plkst. 14.00 – Dzelzceļa nodaļas absolventiem, plkst. 16.00 – Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas grupām. Dzelzceļa nodaļas trīs grupām un skolotājiem šis notikums bija nozīmīgs, jo Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš (LDz) pārstāvji ne tikai pauda prieku par profesionāli prasmīgi orientētiem absolventiem, bet arī vēlēja veiksmi un panākumus tālākajā dzīvē. Ziedu pušķus un sirsnīgus sveicienus saņēma Dzelzceļa nodaļas vadība un skolotāji.Vairāki absolventi saņēma gan atzinības, gan arī pateicības rakstus ne tikai par labām un teicamām sekmēm, bet arī par lieliskiem startiem dažādos profesionālās meistarības konkursos, izcīnot godalgotas vietas.

Šīs skaistās dienas izskaņā izlaidums bija trim Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas grupām, kuras audzināja Nellija Kifa un Marija Sjomina. Apsveikumus saņēma ne tikai absolventi, bet arī kursu audzinātāji, kuri bija pielikuši ne mazumu pūļu, lai jaunie speciālisti būtu saņēmuši ne tikai profesionālās zināšanas, bet arī labu ceļamaizi turpmākajai dzīvei. Apsveikuma vārdus teica gan tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, gan direktora vietniece mācību darba organizācijā Dace Rozenblate, gan arī nodaļas vadītājs Normunds Tiltiņš.

Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļasgrupas N4 absolvente Adrija Īvāne saņēma Ministru prezidenta pateicības rakstu par augstiem sasniegumiem jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2017 grafiskā dizainera profesijā un Rīgas Valsts tehnikuma Goda zīmi par augstiem sasniegumiem mācībās, profesionālās meistarības konkursos un aktīvu piedalīšanos RVT pasākumos. Profesionālo priekšmetu skolotājs Jānis Pavlovskis saņēma pateicības rakstu no Valsts Izglītības attīstības aģentūras vadītājas Ditas Traidās par audzēkņu sagatavošanu jauno profesionāļu meistarības konkursam SkillsLatvia2018 un elektrisko instalāciju darbnīcas vadīšanu šajā konkursā.

27. jūnijā izlaidumi plkst. 12.00 notika tehnikuma Ķīmijas tehnoloģijas un Enerģētikas nodaļu absolventiem, bet 14.00 – Auto nodaļas divām absolventu grupām. Grupas E4-1 absolvents Aleksejs Tarasovs saņēma Rīgas Valsts tehnikuma Goda zīmi par augstiem sasniegumiem mācībās, profesionālās meistarības konkursos un aktīvu piedalīšanos RVT pasākumos, kā arī Ministru prezidenta Māra Kučinska atzinības rakstu par 1. vietas izcīnīšanu jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia2017 Elektrisko instalāciju tehniķa profesijā. Šīs grupas absolvents Vitālijs Voiskovičs arī saņēma Ministru prezidenta Māra Kučinska atzinības rakstu par 1. vietas izcīnīšanu jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia2018 Elektrisko instalāciju tehniķa profesijā. Profesionālo priekšmetu skolotājs Sandis Breiers saņēma pateicības rakstu no Valsts Izglītības attīstības aģentūras vadītājas Ditas Traidās par audzēkņu sagatavošanu jauno profesionāļu meistarības konkursam SkillsLatvia2018 un elektrisko instalāciju darbnīcas vadīšanu šajā konkursā.

Auto nodaļas absolventu izlaidumā atzinīgus vārdus teica gan grupu audzinātāji Edgars Aperāns un Edgars Geislers, gan arī nodaļas vadītājs Andrejs Stūris. Absolventus slavēja un nelielas dāvanas dalīja darba devēju pārstāvji gan no Amserv motors, gan arī no SIA Norde. Izlaidumus kuplināja muzikāli priekšnesumi dziedātājas Endijas Resgales un komponista Māra Lasmaņa izpildījumā.

28. jūnijā izlaidumi bija tehnikuma lielāko nodaļu – Datorikas un Komercdarbības nodaļu absolventu grupām. Datorikas nodaļas grupu audzinātājas Ingrīda Lasinska un Olga Sabanska pateicības vārdus saņēma ne tikai no tehnikuma vadības, bet arī no pašiem audzēkņiem. Komercdarbības nodaļas absolventi kopā veidoja četras grupas ar audzinātājām Ievu Serjakovu, Solveigu Keisteri, Inesi Tionu un Leldi Šēru. Izlaidumi bija kupli apmeklēti ne tikai no radu, draugu un vecāku puses, arī skolotāji bija kuplā skaitā sanākuši. Noslēgumā direktore pateicās gan saviem vietniekiem, gan skolotājiem par darbu, izglītojot jaunos speciālistus. Arī grupu audzinātājas teica atzinīgus vārdus un vēlēja panākumus jaunajiem censoņiem. Muzikālos priekšnesumus bija sagatavojuši paši absolventi, kurus veltīja saviem grupu biedriem un skolotājiem.

D4-1 grupas absolvents Ēriks Žeibe saņēma Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas projekta “Latvijai 100” stipendiju 500 EUR apmērā, kas paredzēta Latvijas izcilākajiem vidējās izglītības iestāžu absolventiem, kā arī Rīgas Valsts tehnikuma Goda zīmi par augstiem sasniegumiem mācībās, profesionālās meistarības konkursos un aktīvu piedalīšanos RVT pasākumos.

D4-2 grupas absolvents Alberts Zemzāle saņēma Ministru prezidenta Māra Kučinska pateicības rakstu par 1. vietas izcīnīšanu jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2018 web lapu izstrādātāja profesijā.

Pievienojoties daudziem apsveicējiem, arī mēs vēlam visiem absolventiem skaistu vasaru un mērķu piepildījumu turpmākajā dzīvē!

izl1

izl2

izl3

izl4

izl5

izl6

izl7

izl8

izl9

izl10

izl11

izl12

izl13

izl14

izl15

Latvijas Reitingi