PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2017.gada 29.decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā.

esf2018

Projekta mērķis ir Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" dienesta viesnīcas ēkas Zeļļu ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

  • ēkas sienu un cokola siltināšanu;
  • jumta pārseguma paneļu siltināšanu;
  • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
  • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
  • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
  • siltummezgla izbūvi.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 350 000,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 297 500,00 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 52 500,00.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās PIKC "RVT" dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/020

03.01.2018.

 

 

Latvijas Reitingi