PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Projekts Change management forwarding to excellence in vocational educational institutions No. 2016-1-LV01-KA202-022699 („Pārmaiņu vadība ceļā uz izcilību profesionālās izglītības institūcijās”) uzsāk mācības par labas prakses apmaiņu.

 Rekomendācijas grāmata - Slovēnija

 Rekomendācijas grāmata - Bulgārija

 Rekomendācijas grāmata - Latvija

 Rekomendācijas grāmata - Lietuva

 Rekomendācijas grāmata - Iganija

 Rekomendācijas grāmata angļu valodā

PIKC Rīgas Valsts tehnikums no šī gada oktobra ir uzsācis Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) “Stratēģisko partnerību profesionālās izglītības sektorā” projekta “Change management forwarding to excellence in vocational educational instutions” Nr. 2016-1-LV01-KA202-022699 īstenošanu.

 Projektā partneri ir :

1. Valga Country Vocational Training center (Igaunija)

2. Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva)

3. Izobrazevalni center piramida Maribor (Slovēnija)

4. Zinev Art technologies Ltd (Bulgārija)

5. Biedrība Eurofortis (Latvija)

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitātes vadības pieejas profesionālās izglītības iestādēs, pielietojot pašnovērtējumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu un pastāvīgu izaugsmi profesionālajās izglītības iestādēs.

Projektā laikā tiks veikta izpēte, plānots aptaujāt  5-10 Latvijas organizācijas, kuras ir saistītas ar profesionālo izglītību. Biedrība Eurofortis nodrošinās apmācības, kurās projekta dalībnieki, tiks apmācīti no izpētes rezultātiem veidot pašnovērtējumu, balstoties uz EQAVET un EFQM principiem.

Projekta noslēgumā tiks veidota ieteikumu rokasgrāmata, kur katra dalībvalsts varēs aprakstīt savu labo praksi.

tn EVET1

Latvijas Reitingi