PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Erasmus+ mobilitātes projektam Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” šā gada 13. novembrī iesākās otrais posms. Projekta ietvaros iespēja piedalīties mobilitātē Nīderlandē bija Audzēkņu servisa nodaļas vadītājai Solveigai Keisterei kopā ar diviem 4. kursa audzēkņiem no Auto nodaļas – Hariju Gladkinu un Raivi Visvaldi Grīnbergu.

Pirmās nedēļas laikā jauniešiem un skolotājai bija iespēja iepazīties ar Balkbrugā esošā Mercedes autorizētā autoservisa Autobedrijf Jansen personālu, adaptēties jaunā vidē un uzzināt praksē veicamos pienākumus, kā arī gūt vērtīgu pieredzi, viesojoties Drenthe College Assenā . Vizītes laikā koledžā tika iepazīts mācību darba organizācijas process, gūta informācija par izglītības programmām un materiāli tehnisko nodrošinājumu auto un moto specialitātēs. Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi arī prezentēja savu tehnikumu un iesaistījās diskusijā par darba iespējām nākotnē auto jomā Latvijā un Eiropā.

Lai jauniešiem būtu vieglāk iejusties jaunā vidē un kultūrā, programmas ietvaros notika ekskursijas pa Nīderlandes skaistākajām un ievērojamākajām vietām, kā arī tika piedāvāta unikāla iespēja apmeklēt vienu no pasaulē lielākajiem auto muzejiem Louwman Museum Hāgā.

Fotogrāfijas no mobilitātes skatīt šeit.

Audzēkņu servisa vadītāja Solveiga Keistere

Noslēdzies konkurss profesionālās izglītības speciālistiem – administrācijas pārstāvjiem un skolotājiem – par dalību Erasmus+ mobilitātes projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2017-1-LV01-KA116-035365. Konkursa komisija ir novērtējusi 14 pretententus, no kuriem dalībai mobilitātē 2017./2018. mācību gadā izvēlēti 12 profesionālās izglītības speciālisti no 18 paredzētajiem.

Profesionālās izglītības speciālistiem 2017./2018. mācību gadā vienu nedēļu vai īsāku laika posmu notiek mācību mobilitāte vairāku Eiropas Savienības valstu profesionālajās izglītības iestādēs un/vai uzņēmumos.

Šā gada 13. novembrī sākās 2017./2018. mācību gada Erasmus+ projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” otrā mobilitāte. Uz Balkbrugu Nīderlandē devās divi 4. kursa audzēkņi no Auto nodaļas – Harijs Gladkins un Raivis Visvaldis Grīnbergs, kā arī vecākā metodiķe, Audzēkņu servisa vadītāja Solveiga Keistere.

Audzēkņi praktizēsies un mācīsies “Mercedes” autoservisā “Autobedrijf JansenBalkbrugā. Mobilitātes dalībnieki dosies arī pieredzes apmaiņas vizītē uz Deltion koledžu Cvollē (Zwolle), kur iepazīsies ar mācību darba organizāciju, izglītības programmām un materiāli tehnisko nodrošinājumu auto specialitātē. Kultūras programmas ietvaros paredzētas arī ekskursijas pa Nīderlandi, lai apskatītu ievērojamākās vietas, apmeklētu muzejus un iepazītos ar uzņēmumiem. Solveiga Keistere mobilitātē atradīsies vienu nedēļu, audzēkņi – vienu mēnesi.

Konkursa vērtējumu tabulu par audzēkņiem skatīt šeit

Noslēdzies konkurss audzēkņiem par dalību Erasmus+ mobilitātes projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2017-1-LV01-KA116-035365. Konkursa komisija ir novērtējusi 43 pretendentus, no kuriem dalībai mobilitātē 2017./2018. mācību gadā izvēlēti 32 audzēkņi.

Projekta ietvaros audzēkņiem no vairākām RVT nodaļām un izglītības programmām 2017./2018. mācību gadā vienu mēnesi vai divas nedēļas (Dzelzceļa nodaļas audzēkņiem) ir iespēja praktizēties vairāku Eiropas Savienības valstu profesionālajās izglītības iestādēs un/vai uzņēmumos.

Mašīnbūves nodaļas audzēkņi no M3 grupas Dāvis Šķepasts un Kaspars Vilcāns no 14.01.2018. līdz 14.02.2018. būs mobilitātē Gēteborgas Tehniskajā koledžā Zviedrijā.

Datorikas nodaļas audzēkņi no D4-3 grupas Raivo Bārītis, Artūrs Harijs Ivans, Edvards Omanbriedis un Mārtiņš Savickis no 04.02.2018. līdz 07.03.2018. būs mobilitātē IT uzņēmumos Spānijā.

Komercdarbības nodaļas (izglītības programmas “Transporta pārvadājumu komercdarbinieks”) audzēkņi no BT4 grupas Anastasija Noskova un Viktors Soikāns no 04.02.2018. līdz 07.03.2018. būs mobilitātē Starptautiskajā profesionālās izglītības apvienībā “Jade” Vācijā.

Komercdarbības nodaļas (izglītības programmas “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”) audzēkņi no B4 grupas Anastasija Hrustaļova un Ariana Zonneno 04.02.2018. līdz līdz 07.03.2018. būs mobilitātē Porvoo Starptautiskajā koledžā Somijā.

Enerģētikas nodaļas audzēkņi no E4 grupas Svens Lapčinskis un Aleksejs Tarasovs no 25.02.2018. līdz 28.03.2018. būs mobilitātē Starptautiskajā profesionālās izglītības apvienībā “Jade” Vācijā.

Limabažu teritoriālās struktūrvienības (Būvdarbu izglītības programmu) audzēkņi no BT4 grupas Arno Gertners un Sandis Losmanis un Laidzes teritoriālās struktūrvienības (Būvdarbu izglītības programmu) audzēkņi no BT2 grupas Matīss Rozentāls un Dmitrijs Toropovs no 08.04.2018. līdz 09.05.2018. būs mobilitātē uzņēmumā “Schelf Bau GmbH&CoKG” Vācijā.

Krāslavas teritoriālās struktūrvienības (izglītības programmas “Tērpu stila speciālists”) audzēkņi no TS-3 grupas Jūlija Pestereva, Alise Sivko un Kristīna Škoļņika no 08.04.2018. līdz 09.05.2018. būs mobilitātē “Evolvo” sadarbības uzņēmumā Itālijā.

Kokapstrādes nodaļas audzēknis no K2-2 grupas Elvis Vorslovs un audzēknis no K4-1 grupas Salvis Nazārovs no 08.04.2018. līdz 09.05.2018. būs mobilitātē “Evolvo” sadarbības uzņēmumā Itālijā.

Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas audzēkņi no N4 grupas Adrija Īvāne, Rolands Kadiķis, Jānis Lazdiņš un audzēknis no O4 grupas Kārlis Dundurs no 08.04.2018. līdz 09.05.2018. būs mobilitātē Tallinas Politehniskajā skolā Igaunijā.

Dzelzceļa nodaļas audzēkņi no TP-3 grupas Elīna Millere, Samanta Priževoite, Aleksejs Rusanovs un Maksims Sokolovs no 15.04.2018. līdz 01.05.2018. būs mobilitātē Viļņas Dzelzceļa un biznesa pakalpojumu profesionālajā skolā Lietuvā.

Laidzes teritoriālās struktūrvienības (Ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmas) audzēknes no ĒS3 grupas Liene Lija Brūvere, Dana Feldmane un absolvente Renāte Lauciņa no 04.06.2018. līdz 05.07.2018. būs mobilitātē viesnīcā “Club Belcekiz Beach Hotel” Turcijā.

Visi dalībnieki mobilitātes laikā pilnveidos profesionālās un personīgās kompetences, iegūs starptautisku pieredzi savā specialitātē, iepazīs citu valstu kultūru, kā arī palielinās savu motivāciju un konkurētspēju turpmākai profesionālajai darbībai. Dalība mobilitātē audzēkņiem palīdzēs labāk sagatavoties valsts kvalifikācijas eksāmenam, tālākajām darba gaitām, pilnveidos viņu svešvalodu zināšanas, uzlabos komunikācijas prasmes un veicinās patstāvību.

Konkursa vērtējumu tabulas par pretendentiem skatīt šeit

 

erasmus2017

25. oktobrī RVT Aktu zālē notika Erasmus+ mobilitātes projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”/ Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581 noslēguma pasākums, kurā piedalījās tehnikuma vadība, Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, darba devēji, mobilitātes projekta dalībnieki, tehnikuma skolotāji, darbinieki un audzēkņi.

Pasākumu atklāja tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, sniedzot ieskatu tehnikuma projektu aktivitātēs. Pēc tam klātesošos uzrunāja un atzinīgus vārdus Rīgas Valsts tehnikumam veltīja Valsts izglītības attīstības aģentūras ES Izglītības programmu departamenta Programmu vadības nodaļas vadītāja Antra Meņģele. No darba devēju puses tehnikuma audzēkņus piedalīties mobilitātē iedrošināja Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere.

          Erasmus+ mobilitātes projekta vadītāja Arita Ošiņa iepazīstināja ar projekta rezultātiem, uzsverot, ka šis ir pirmais mobilitātes projekts tehnikumā ar tik lielu dalībnieku skaitu vienā mācību gadā – 44 audzēkņi un profesionālās izglītības speciālisti. A. Ošiņa sniedza vispārīgu informāciju par projektu, minēja svarīgākos dalībnieku motivācijas faktorus, pastāstīja par mobilitātes rezultātu atzīšanu un svarīgākajiem mobilitātes ieguvumiem gan audzēkņiem, gan profesionālās izglītības speciālistiem, gan pašam tehnikumam. Prezentācijas nobeigumā projekta vadītāja pievērsās arī projekta problēmām un izaicinājumiem.

Pasākuma oficiālo daļu noslēdza četru mobilitātes dalībnieku pieredzes stāsti. Pirmais ar atraktīvu stāstījumu uztsājās Datorikas nodaļas skolotājs Māris Danne, kurš šā gada februārī kopā ar trijiem audzēkņiem devās mobilitātē uz Valensiju Spānijā, kur viņus uzņēma Spānijas Izglītības projektu asociācija. Komercdarbības nodaļas skolotāja Inese Braža, kura šā gada sākumā piedalījās mobilitātē Porvoo Somijā, dalījās pieredzē par Porvoo Starptautiskajā koledžā un tās sadarbības uzņēmumā – grāmatu veikalā – piedzīvoto. Auto nodaļas absolvents Lauris Lazdāns, kurš 2016. gada novembrī devās uz Balkbrugu Nīderlandē, pastāstīja par mobilitātes praksi Mercedes autoservisā. Mobilitātes stāstu sēriju noslēdza Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas absolvente Katrīna Elizabete Sīle, kura mobilitātes prakses programmu īstenoja organizācijas “PRO” sadarbības sietspiedes uzņēmumā “Avery Dennison” Norvēģijas pilsētā Gaupnē. Pēc prezentācijas Katrīna saņēma apsveikumus par lielajiem panākumiem WorldSkills konkursā, kas pavisam nesen notika Abū Dabī un kur Katrīna saņēma medaļu par izcilību un titulu Best of Nation.

Par mūsu audzēkņu sagatvošanu WorldSkills konkursam pateicību izteica arī mobilitātes projekta dalībniekam, Enerģētikas nodaļas skolotājam Sandim Breieram un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas vadītājam Normundam Tiltiņam.

Projekta vadītāja teica paldies Valsts izglītības attīstības aģentūrai, tehnikuma sadarbības partneriem – uzņēmumiem, kā arī tehnikuma kolēģiem, kuri palīdzēja projekta īstenošanā.

Pasākums noslēdzās jaukā gaisotnē ar sarunām pie kafijas tases.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

erasmus2017

 

Šā gada 2. oktobrī sākās 2017./2018. mācību gada Erasmus+ projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” pirmā mobilitāte. Uz Drēzdeni Vācijā devās divi 4. kursa audzēkņi – Kristofers Šķirus un Artemijs Talamajevs un skolotāja Anita Krišmane no Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas, lai praktizētos un iegūtu pieredzi RVT sadarbības organizācijas “SBG” laboratorijās un Drēzdenes Tehniskās universitātes Reģeneratīvo terapiju centrā.  Mobilitātes dalībnieki devās arī ekskursijā pa Drēzdeni, iepazīstot tās ievērojamākās vēstures un kultūras vietas. Skolotāja atgriezās no Vācijas 7. oktobrī, audzēkņi dosies mājās 1. novembrī.

Konkursa vērtējumu tabulu par audzēkņiem skatīt šeit

Fotogrāfijas no mobilitātes skatīt šeit.

Latvijas Reitingi