PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Šā gada 5. septembrī PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma” 10 audzēkņu pašpārvaldes dalībnieki devās uz Polijas pilsētu Poroninu, kur līdz 13. septembrim piedalījās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” mobilitātes projekta “Be the change” (“Mainies”) aktivitātēs.

Projektā kopā piedalījās 30 jaunieši no Polijas, Rumānijas un Latvijas. Projekta mērķis bija pievērst jauniešu uzmanību vides aizsardzības problēmām, atjaunojamiem dabas resursiem, otrreiz pārstrādājamiem materiāliem, kā arī to izmantošanas iespējām, pastāstot par to arī īpaši sagatavotajā mājasdarbā.

Projekta pirmajās dienās jaunieši ar spēļu palīdzību iepazina cits citu un tika sadalīti komandās, kurās bija pārstāvēti dalībnieki no visām trīs valstīm.

Katru dienu jauniešiem bija vairāki uzdevumi: video, krāsainās kolāžas, vārdu spēles, plakāti par kādu no vides problēmām – piesārņojums, pasaules sasilšana, atkritumu šķirošana u. c. Jauniešiem savas idejas bija jāprezentē arī vietējiem iedzīvotajiem gan Poroninas centrā, gan Zakopanē.

Mūsu audzēkņiem bija iespēja arī gūt jaunas zināšanas, klausoties vietējā ekoloģijas eksperta lekcijā, kā Polijā tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, lai glābtu apkārtējo vidi. Pateicoties otrai lektorei, bija iespēja no otrreiz izmantojamiem materiāliem uztaisīt pašiem savus maciņus vai maisiņus.

Katras dienas noslēgumā bija reģionālais vakars, kurā attiecīgās valsts dalībnieki prezentēja savu valsti un tās kultūru, mācīja dažādus vārdus savā valodā un cienāja ar nacionālajiem ēdieniem.

8. septembra vakars latviešiem bija īpašs un ļoti svarīgs, jo bija jāprezentē Latvija. Jaunieši rādīja iepriekš sagatavotu prezentāciju par Latviju, video ar skaistākajām vietām Rīgā un Latvijā, savu uzstāšanos noslēdzot ar Renāra Kaupera dziesmas “Mana dziesma” nodziedāšanu, kura pēc pārējo dalībnieku pieprasījuma pat tika atkārtota. Reģionālā pasākuma nobeigumā jaunieši mācīja pārējiem dalībniekiem tautas deju “Līgo danči”.

Audzēkņi atzina, ka viss kolektīvs bija draudzīgs un atsaucīgs. Pēdējā diena bija ļoti emocionāla, jo bija iespēja atcerēties visu nedēļu, kas pavadīta kopā. Jaunieši saņēma arī “YouthPass” kā apliecinājumu dalībai projektā.

Mūsu audzēkņus no Latvijas pavadīja Audzināšanas servisa vadītāja Ieva Dorila un profesionālo priekšmetu skolotāja Ieva Rebiņa.

Latvijas Reitingi