PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Ar Eiropas Savienības (ES) atbalstu 2013. gadā tika uzsākts projekts „Goerudio - mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē” (projekta nr. 543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4- KA4MP). Tā ir Eiropas skolotāju un skolēnu mācīšanās apvienība, kas mēģina risināt Eiropas izglītības sistēmas problēmjautājumus. Projektā piedalās 7 valstis.

Projektu vada PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” un to finansē Eiropas Savienības Mūžizglītības – transversālās programmas - daudzpartneru aktivitātes 4 ietvaros. Projekta uzraudzību veic Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

 

Projekta īstenošanas laikā veikto uzdevumus rezultāti pieejami projekta mājas lapā http://goerudio.pixel-online.org/MNG-download.php#

2015. gada 27. novembrī PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”  Kr.Valdemāra ielā 1c notiks Goerudio projekta noslēguma konference “Forword to Comprehension Room”. Konferences mērķauditorija ir izglītībā iesaistītie darbinieki, kā arī darba devēji.

Aicinām Jūs uz konferenci! Dalība konferencē ir bezmaksas.

Lūdzu pieteikt dalību līdz 15.11.2015. aizpildot elektronisko pieteikuma formu (skatīt šeit).

 

Latvijas Reitingi