PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Interešu izglītība-  attīsta bērnu un jauniešu spējas un talantus, nodrošina iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai, nodrošina saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu, veicina preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū un nodrošina ievirzi karjeras izvēlē.

Interešu izglītības nodarbību grafiks 2015./2016.m.g. Rīgā skatīt šeit

Latvijas Reitingi