PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

esfjg1

Eiropas Savienības fondu darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros’’pasākuma ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ projekta ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) Rīgas Valsts tehnikums piedāvā apgūt:
Profesionālās pilnveides izglītības programma

Izglītības programma Plānotais mācību ilgums Iepriekšējā izglītība Programmas apraksts
Mazābiznesa organizēšana. 160 stundas. Piesakies tiešsaistē! 05.10.2020. - 27.11.2020. Pilna vai daļēja pamatizglītība Izglītības procesa rezultātā izglītojamos bez priekšzināšanām iepazīstināt ar biznesa vides mikro un makro faktoriem, biznesa motivācijas un idejas sakarību, biznesa plānu struktūru un izstrādes nepieciešamību. Izglītības programmu beidzot, izglītojamais ir apguvis nepieciešamās prasmes informācijas analīzē un izmantošanā, biznesa plāna izstrādē, ideju analizēšanā un īstenošanā.

Profesionālās pilnveides izglītības programmu mācībās var iesaistīties jaunieši:
1. vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
2. kuri nemācās (izņemot vakarskolā, tālmācībā vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās);
3. ir nenodarbināti.

Stipendijas apmērs vienam izglītojamam 5 euro par vienu mācību dienu, nepārsniedzot 115 euro mēnesī, ja izglītojamam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu.

Pieteikšanās mācībām:
1. Elektroniski tiešsaistē.
2. Klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 28809496 .

Jauniesu garantija uznemsana 2019 01

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības dibināšanas impulss meklējams 100 gadus tālā pagātnē 1920. gada 25. augustā. Svinīgais jubilejas pasākums notika Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, kura laikā dzelzceļnieku pārstāvji atmiņu stāstos iepazīstināja gan ar Latvijas Dzelzceļnieku biedrības izveidošanu, gan misiju un darbību līdz pat mūsdienām. Latvijas Dzelzceļnieku biedrības misija ir vienot visus Latvijas dzelzceļa nozares entuziastus un patriotus, veidot dzelzceļnieku kopības izjūtu, strādājot Latvijas labā, paaugstināt dzelzceļnieku profesijas prestižu, veicināt mūsdienīgas dzelzceļa nozares veidošanos, vienlaikus saglabājot un kopjot gadsimtu veidoto vēsturi un attīstot tradīcijas. Latvijas Dzelzceļnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Riekstiņš, uzrunājot pasākuma dalībniekus, novēlēja visiem aktīvi turpināt piedalīties Latvijas Dzelzceļnieku biedrības dzīvē, arī tādējādi veicinot Latvijas kopīgo izaugsmi. Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga sveica Latvijas Dzelzceļnieku biedrību lielajā jubilejā; novēlēja saglabāt profesionālo mobilitāti starp dzelzceļa struktūrām un veicināt izglītības atbilstību darba videi, kas nodrošinātu profesionālu izaugsmi Latvijas dzelzceļā. Latvijas Dzelzceļnieku biedrības pasākumā PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” nodaļu pārstāvēja 7 biedri.

 Ilggadējais biedrs, tehnikuma skolotājs Jānis Dārznieks saņēma īpašu Atzinības rakstu par atbalstu Latvijas Dzelzceļnieku biedrības atjaunošanā pēc 1991.gada augusta apvērsuma.

Latvijas Reitingi