PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2021. gada 10. martā PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” uzsāka jauna mācību priekšmeta programmas “Progresīvās tehnoloģijas – bezpilota gaisa kuģu pilotēšana” aprobāciju, kura tika piedāvāta projekta “Autonomian Erasmus+: A digital package for autonomous systems and self-driving vehicles” ietvaros.

Līdz šim brīdim šī mācību priekšmeta izglītojamie paplašināja savas zināšanas atbilstoši mācību priekšmeta programmai. Mācību priekšmets tika realizēts PIKC RVT e.rvt.lv vidē un to vadīja skolotājs Normunds Pauders. Programma paredz iespēju atdalīt teoriju no praktiskiem uzdevumiem.

Papildus ir pieejama informācija arī par citiem informācijas avotiem un atsauces uz projekta laikā izstrādātajiem mācību materiāliem https://robolabor.ee/homelab/.

            Aprobācijas laikā jaunieši iesaistījās mācību stundu procesā, veidojot prezentācijas un daloties savā pieredzē par cietiem droniem un to simulatoriem. Nodarbību laikā jaunieši iepazinās ar DJI pieejamo produkciju un simulatoru. Jaunieši mācību laikā sagatavoja informāciju arī par citu firmu bezpilota gaisa kuģiem. Viens no piemēriem ir “FPV” 1. personas skatu droni. Konkrētā komanda pastāstīja sīkāk par tehnoloģijām, kādas ir nepieciešamas, lai varētu vadīt fpv dronu un par simulatoru, kur iespējams praktiski trenēties, lai uzlabotu savas prasmes tā vadīšanā, neradot draudus apkārtējai videi un sabiedrībai.

Nodarbību laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt ārzemēs jau eksistējošo simulatoru “Zephyr drone simulator”, kurš kalpo kā labs mācību materiāls, lai apgūtu likumdošanu par drošu dronu lietošanu.

Šie ir tikai daži piemēri par dronu plašo pielietojumu. Sākot ar hobiju līmeni, beidzot ar bezpilota gaisa kuģu programmēšanu.

Mācību noslēgumā izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar jauno Eiropas Parlamenta un Padomes regulu “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)”. Šo priekšmeta daļu sagatavoja PIKC RVT direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inovāciju attīstības jomā Ilvars Tauriņš. Viņš sīkāk stāstīja par Eiropas vispārpieņemtajiem principiem un ko nepieciešams ņemt vērā, veidojot diskusijas kopā ar izglītojamiem.

Kopā ar izglītojamajiem tika arī izrunāta precīzāka informācija, kura attiecas uz drošu dronu lietošanu.

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Reitingi