PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

 

Atbalsts skolotāju pielāgošanās spējām nodrošināt kvalitatīvas tiešsaistes mācības(Supporting teachers to face the challenge of distance teachingNr. Nr.2020-1-LV01-KA226-SCH-094599

Viduvējs skolotājs stāsta. Labs skolotājs izskaidro. Ļoti labs skolotājs demonstrē. Izcils skolotājs iedvesmo....

Viljams Artūrs Vords

Ir daudz skaistu vārdu par izglītības lielo vērtību, ietekmi uz nākamās paaudzes attīstību un to, cik nozīmīga ir skolotāja loma šajā procesā.

Katrs no mums atceras no skolas vai studiju gadiem kādu skolotāju, kurš ir pelnījis visdziļākos cieņas un pateicības vārdus. Jau pagājis gads kopš dzīvojam citādā ,,režīmā”, cits teiks- nu ir labāki laiki, cits teiks - nu ir sliktāki. Un visi kā viens apgalvojam – mēs maināmies. Sabiedrībai ļoti patīk kritizēt: valdību, medicīnu, policiju un, protams, izglītību. Tikai neliela daļa spēj iedomāties, ar kādām grūtībām šajā laikā saskaras skolotājs. Tik īsā laika sprīdī cilvēks mācās un pilnveidojas tikai bērnībā. Ja mēs vēlamies sagaidīt/ veidot vitālu, gudru, laimīgu jauno paaudzi, mums ir būtiski atbalstīt skolotājus.

Rīgas Valsts tehnikums domā par skolotāju stiprināšanu, atbalstīšanu un iedvesmošanu, jo sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti ir iesaistījies Erasmus+ projektā “ Atbalsts skolotāju pielāgošanās spējām nodrošināt kvalitatīvas tiešsaistes mācības” (Nr.2020-1-LV01-KA226-SCH-094599) .

Kopā darbošanās mērķis ir izstrādāt praktisku vingrinājumu kopumu (digitālā platformā), kas palīdzēs skolotājiem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē grūtā brīdī smelties stiprinājumu un spēku, lai gūtu prieku iedvesmot jauniešus un darba procesā nepazaudēt sevi.

Projekta ilgums ir no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. martam. Šobrīd notiek aktīvas visu iesaistīto pušu pārrunas, domu un ideju apmaiņa.

 

Fotogrāfijā ir redzama tikai daļa no projekta dalībniekiem (G.Svence, I. Briška, A.Berga, B. Kalnciema,  I. Pakse, A. Plaude, I. Bērziņa, L.Lauberga- Nikolova, N. Gudakovska, Z Kriķe), taču mūs visus kopā vieno patiesa ticība, ka tā ir liela atbildība sniegt skolotājiem iespējami kvalitatīvāku atbalstu. RVT pedagogu kolektīvam, izrādot savu ieinteresētību un atbalstu projekta veiksmīgai realizācijai, ir iespēja piedalīties anketēšanas procesā, kurš turpināsies līdz 25.05.2021.

Dzīvesspēks ir tad, kad mēs visi kopā darām lielas lietas, ticam kopējai izaugsmei, darām visu, lai dzīve ir skaists un interesants piedzīvojums.

Projekta vadītāja: asoc.prof. Ilze Briška (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 29247066)

Vadošā eksperte: prof. Guna Svence (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 29106837)

Projekta pārstāve Rīgas Valsts tehnikumā: psih.mag. Zaiga Kriķe (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 28809475)

 

)

 

 

Latvijas Reitingi