PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Mūsu valstī pēdējo 10 gadu laikā ir pieaudzis to jauniešu īpatsvars, kuri pēc pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanas turpina mācības profesionālās izglītības iestādēs. Tajā pat laikā tiek attīstītas arī īsā cikla profesionālās izglītības programmas un veiktas mērķtiecīgas investīcijas pieaugušo izglītības attīstībā. Tas ir veicinājis vidējas kvalifikācijas speciālistu ienākšanu darba tirgū un kopumā ļāvis mazināt prognozēto darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību.
Balstoties uz apjomīgiem ERAF un ESF ieguldījumiem, ir izveidota moderna infrastruktūra, mācību vide un mūsdienīgs mācību satura piedāvājums. Latvijas profesionālajā izglītībā tika pilotētas un ieviestas vērienīgas pārmaiņas un ir ievērojami pieaudzis profesionālās izglītības prestižs. Par to liecina ne vien audzēkņu pozitīvais novērtējums aptaujās, bet arī konkurence vairākās programmu grupās.

 skillsl

Vairāk informācijas skatīt šeit.

 

Latvijas Reitingi