PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2018./2019. mācību gada izskaņā pēdējās jūnija un pirmās jūlija mēneša dienas īpaši krāsainas vērta Rīgas Valsts tehnikuma pēdējo kursu izlaidumi. Tehnikuma beidzēju pulks šogad bija krietni prāvs, kas ietilpa kopumā 12 izlaidumos. Izlaidumi notika ne tikai Rīgā, bet arī Laidzes un Limbažu pusē, kā arī Krāslavas un Balvu teritoriālajās struktūrvienībās.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” 2019. gada absolventiem jau ceturto reizi vienlaikus ar diplomu izsniedza Europass Diploma pielikumu. Europass Diploma pielikums satur detalizētu informāciju par absolvēto mācību programmu. Europass Diploma pielikums neaizvieto diploma oriģinālu un nedod tiesības uz to, lai citu valstu izglītības iestādes oficiāli atzītu diploma oriģinālu, bet palīdz pareizi novērtēt oriģinālo diplomu.

1. jūlijā RVT Aktu zālē plkst. 14.00 izlaidums bija Mašīnbūves un Kokapstrādes nodaļu grupām, plkst. 16.00 – Dzelzceļa nodaļas absolventiem. Dzelzceļa nodaļas trīs grupām un skolotājiem šis notikums bija nozīmīgs, jo Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš (LDz) pārstāvji ne tikai pauda prieku par profesionāli prasmīgi orientētiem absolventiem, bet arī vēlēja veiksmi un panākumus tālākajā dzīvē. Ziedu pušķus un sirsnīgus sveicienus saņēma Dzelzceļa nodaļas vadība un skolotāji.Vairāki absolventi saņēma gan atzinības, gan arī pateicības rakstus ne tikai par labām un teicamām sekmēm, bet arī par lieliskiem startiem dažādos profesionālās meistarības konkursos, izcīnot godalgotas vietas.

2. jūlijā izlaidumi plkst. 12.00 notika tehnikuma Ķīmijas tehnoloģijas un Enerģētikas nodaļu absolventiem, 14.00 – Datorikas nodaļas četrām grupām, 16. 00 - Auto nodaļas divām absolventu grupām.

Grupas E4-1 absolvents Matīss Gailis saņēma Rīgas Valsts tehnikuma Goda zīmi par augstiem sasniegumiem mācībās, dalību jauniešu deju kolektīvā “Pavediens” un par 1. vietas izcīnīšanu jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia2019 Elektrisko instalāciju tehniķa profesijā. Grupas E4-1 absolvents Edmunds Mošenkovs arī saņēma Rīgas Valsts tehnikuma Goda zīmi par mācību laikā uzrādītām ļoti labām sekmēm un izcīnīto 1. vietu Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu Biznesa plānu konkursā 2017./2018. mācību gadā.

.Datorikas nodaļas grupu audzinātāji Inna Griņičeva, Igors Litvjakovs, Vitālijs Sabanskis un Jeļena Matvejeva pateicības vārdus saņēma ne tikai no tehnikuma vadības, bet arī no pašiem absolventiem.

Auto nodaļas absolventu izlaidumā atzinīgus vārdus teica grupu audzinātāji Edgars Aperāns un Andrejs Stūris.

3. jūlijā plkst. 12.00 izlaidums bija trim Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas grupām, kuras audzināja Nellija Kifa un Rasma Homatova. Apsveikumus saņēma ne tikai absolventi, bet arī kursu audzinātāji, kuri bija pielikuši ne mazumu pūļu, lai jaunie speciālisti būtu saņēmuši ne tikai profesionālās zināšanas, bet arī labu ceļamaizi turpmākajai dzīvei. Apsveikuma vārdus teica gan tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, gan direktora vietniece mācību darba organizācijā Dace Rozenblate, gan nodaļas vadītājs Normunds Tiltiņš, gan arī Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere. Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļasgrupas N4 absolvente Herta Ķimse par dalību jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2018 grafiskā dizainera profesijā un par augstiem sasniegumiem mācību darbā saņēma 500 eiro stipendiju no Rīgas Valsts tehnikuma sadarbības partnera SIA “Livonija Print”.

3. jūlijā plkst. 14.00 un 16.00 noslēdzošie izlaidumi bija tehnikuma lielākās – Komercdarbības nodaļas absolventu grupām.

Komercdarbības nodaļas absolventi kopā veidoja piecas grupas ar audzinātājām Indru Sloku, Mairitu Lazdiņu, Solveigu Keisteri, Ievu Jurgevicu un Ievu Dorilu. Izlaidumi bija kupli apmeklēti ne tikai no radu, draugu un vecāku puses, arī skolotāji bija kuplā skaitā sanākuši. Noslēgumā direktore pateicās gan saviem vietniekiem, gan skolotājiem par darbu, izglītojot jaunos speciālistus. Arī grupu audzinātājas teica atzinīgus vārdus un vēlēja panākumus jaunajiem censoņiem.

Rīgas Valsts tehnikuma Goda zīmi par mācībās uzrādītām ļoti labām sekmēm un iegūto atzinības rakstu Biznesa kanvu izaicinājuma konkursā 2018. gadā saņēma GK4-1 absolvents Mareks Mateušs. Tehnikuma Goda zīmi saņēma arī GK4-1 absolvente Iveta Reinvalde par mācību laikā uzrādītām ļoti labām sekmēm. Grupas GT4 absolvente Daniela Mihailova saņēma Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas projekta stipendiju 500 EUR apmērā, kas paredzēta Latvijas izcilākajiem vidējās izglītības iestāžu absolventiem. 500 eiro stipendiju saņēma arī Kristina Školnika (Krāslavas teritoriālā struktūrvienība) un Liene Lija Brūvere (Laidzes teritoriālā struktūrvienība).

Pievienojoties daudziem apsveicējiem, arī mēs vēlam visiem absolventiem skaistu vasaru un mērķu piepildījumu turpmākajā dzīvē!