PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Pusotru gadu tehnikumā mācījās jaunieši pēc vidusskolas, apgūstot automehāniķa profesiju (VA2 grupa) un loģistikas darbinieka profesiju (VGL2 grupa). Mācību un kvalifikācijas prakses laiks ir paskrējis nemanot, īpaši tas ir sakāms par VGL2 grupas audzēkņiem, jo tās bija darba vidē balstītas mācības, kuru laikā jaunieši 2 dienas nedēļā mācījās loģistikas uzņēmumos reālā darba vidē.

Aiz muguras jau ir veiksmīgi nokārtoti kvalifikācijas eksāmeni un 30.oktobrī kvalifikāciju apliecinošos dokumentus saņēma Auto nodaļas 16 automehāniķi un Komercdarbības nodaļas 9 loģistikas darbinieki. Iedvesmojošus vārdus absolventiem tālākai profesionālai pilnveidei teica tehnikuma direktore Dagnija Vanaga. Kopā ar diplomu absolventi no grupu audzinātājām Ineses Bražas un Diānas Grosbergas par piemiņu saņēma tehnikuma gadagrāmatu “Tavi bijām, Tavi esam 2019” un labākie audzēkņi Dāniels Pozņaks (VA2), Sergejs Veispals (VA2), Kārlis Ludvigs (VGL2) un Sanita Voitenko (VGL2) saņēma tehnikuma vēstures jubilejas grāmatu.

Latvijas Reitingi