PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2019. gada 26. septembrī pēc Komercdarbības nodaļas iniciatīvas Rīgas Valsts tehnikumā norisinājās  profesionālās meistarības konkurss “Biznesa Kanvu izaicinājums”. 
 Biznesa Kanva  (Business model canvas)  ir  šobrīd populārākais  biznesa modelēšanas rīks, ko varētu raksturot kā biznesa plāna samazinātu un vizuāli uzskatāmāku versiju. Ja biznesa plāns ir plašs un izvērsts biznesa idejas apraksts un analīze, ko dažkārt grūti uztvert kopumā, sevišķi, ja katram lasītājam ir konkrētas intereses, kā rezultātā viss plāns pat  netiek izlasīts, tad biznesa modeļa kanva jeb «audekls» ir jautājumu kopums, kas sakārtotā veidā ved  cauri plānošanas procesam un attīsta biznesa modeli un uzskatāmā veidā parāda ceļu no idejas līdz veidam kā tiks gūti ieņēmumi.
Konkursa “Biznesa Kanvu izaicinājums” mērķis bija motivēt jauniešus  sev apkārt saskatīt biznesa idejas, kuras iespējams izmantot skolēnu mācību uzņēmumu programmā, kā arī noskaidrot, kuri audzēkņi iegūs iespēju piedalīties Nordplus projektā, lai izzinātu tēmas “Ilgtspējīgas biznesa idejas”, “Mārketings un sociālā uzņēmējdarbība”, “Vizualitāte un pašpilnveide” kā arī “Ienesīgums/rentabilitāte”, un tā  ietvaros doties pieredzes apmaiņā uz Somiju vai Islandi.
Aicinājumam pārbaudīt spēkus jaunajā konkursā atsaucās 14 komandas, kuras pamatā pārstāvēja Komercdarbības nodaļu, bet veselīgu konkurenci sastādīja arī komandas no Kokapstrādes, Ķīmijas tehnoloģijas un Mašīnbūves nodaļām. Visaktīvākās grupas titulu noteikti varētu piešķirt GK3-1, kura startēja ar 4 komandām.
Katrai komandai bija dots uzdevums 120 minūšu laikā izstrādāt reālu biznesa ideju, izveidot tās plānu, izmantojot Business model canvas sagatavi, ar kuru pēc tam 3 minūšu laikā vajadzēja iepazīstināt žūriju, kā arī atbildēt uz āķīgiem jautājumiem, pamatojot rakstīto.
 Žūriju pārstāvēja  tehnikuma skolotāja un  Laidzes struktūrvienības vadītāja Baiba Purlica, dizaina zīmola “Piparmētra” pārstāve Līga Rīga un tehnikuma absolvents – uzņēmējs Edmunds Mošenkovs.
Žūrijai noteikti nebija viegli, jo visas komandas strādāja radoši un kvalitatīvi, ikviena no idejām bija dzīvotspējīga un interesanta. Vērojot komandas gan darba procesā, gan prezentējot ideju, bija patiess prieks un gandarījums par jauniešu izdomu, attieksmi un ieinteresētību. Lepojamies ar šādiem tehnikuma audzēkņiem.
Sīvā konkurencē uzvaru  un I vietu izcīnīja Everts Vilciņš  un OSVALDS ZAĻKALNS (M2 grupa), II vietā ierindojās Patrīcija Granta, Krista Macola un Amanda Medvedeva (GK2-2 grupa), III godpilnā vieta tika komandai, kuru pārstāvēja Viktorija Jeršova, Linards Andersons un Diāna Anastasija Mahņova (GK3-1).
 
Žūrijas locekles Līgas Rīgas viedoklis konkursu: “Teikšu godīgi - esmu priecīgi pārsteigta par RVT jauniešiem, viņu idejām un domāšanas veidu. šķiet, ka patiesi liels ieguvums ir mācīties tādā skolā, kur notiek tik radoši un vērtīgi pasākumi, kas māca domāt par nākotni, savu uzņēmējdarbību un dod iespēju Tev vēl kā skolniekam ar savu biznesa ideju - to pilnveidot un attīstīt tā, lai tā tiešām būtu konkurētspējīga mūsdienu tirgū.”
Pēc konkursa tika izvērtēts, kas izdevās, kas būtu uzlabojams, uzklausīti audzēkņu ieteikumi un novērojumi, jo nākošajā gadā jāturpina iesāktais.
Paldies Komercdarbības nodaļai, Lāsmai Balceraitei, Rebekai Grīnfeldei, kuras uzņēmās galvenos organizatoriskos pienākumus, skolas administrācijai un Swedbank par sarūpētajām dāvanām, žūrijai un, protams, audzēkņiem par sapratni un atbalstu. 
Profesionālo priekšmetu skolotāja
 Laimrota Surska
Latvijas Reitingi