PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Elektrotehniķis

 

Elektrotehniķis

RVT sagatavo elektrotehniķus darbam ar elektroietaišu ekspluatāciju, montāžu un elektropiedziņu procesiem saistītos uzņēmumos. Elektrotehniķis veic ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas un remonta darbus. Elektrotehniķa zināšanas un pamatprasmes ir nepieciešamais nosacījums konkrētai darba vietai elektroenerģijas ražošanas, elektroapgādes, elektroietaišu ierīkošanas uzņēmumos, kā arī tālākai profesionālai specializācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai.

Latvijas Reitingi