PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Iepirkuma priekšmets: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība projektam” PIKC”RVT” mācību korpusa Zelļu ielā  9, Limbažos, Limbažu novadā un dienesta viesnīcas Zelļu ielā  8, Limbažos, Limbažu novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi “
Iepirkuma identifikācija Nr.: RVT 2016/21
Iesniegšanas termiņš: 13/09/2016 Laiks: 10:00
Informatīvais paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit
Pielikums: skatīt šeit 
Publicētais informatīvais paziņojums IUB:
skatīt šeit

Iepirkuma priekšmets: "Takelāžas pakalpojumi PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” vajadzībām" 
Iepirkuma identifikācija Nr.: RVT 2016/19
Iesniegšanas termiņš: 16/08/2016 Laiks: 10:00
Informatīvais paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit
Pielikums: skatīt šeit  
Līgums: skatīt šeit

Iepirkuma priekšmets: Kvalifikācijas prakses nodrošināšana PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”  izglītojamajiem ārpus izglītības iestādes
Iepirkuma identifikācija Nr.: RVT 2016/18
Iesniegšanas termiņš: 20/06/2016 Laiks: 10:00
Informatīvais paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit 
Pielikums: skatīt šeit

Iepirkuma priekšmets: Telpu r emonta darbi 
Iepirkuma identifikācija Nr.: RVT 2016/17
Iesniegšanas termiņš: 14/06/2016 Laiks: 10:00
Informatīvais paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit 
Pielikums: skatīt šeit 
Noslēgtais līgums IUB: skatīt šeit 
Noslēgtais līgums: skatīt šeit

 

Iepirkuma priekšmets: "Kāpņu laukumu, pakāpienu, grīdas remonts un apdare" 
Iepirkuma identifikācija Nr.: RVT 2016/16
Iesniegšanas termiņš: 30/05/2016 Laiks: 10:30
Informatīvais paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit 
Pielikums: skatīt šeit 
Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu IUB: skatīt šeit 
Noslēgtais līgums: skatīt šeit

Iepirkuma priekšmets: "Takelāžas pakalpojumi PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” vajadzībām" 
Iepirkuma identifikācija Nr.: RVT 2016/15
Iesniegšanas termiņš: 30/05/2016 Laiks: 10:00
Informatīvais paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit 
Pielikums: skatīt šeit 
Iepirkums pārtraukts.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu IUB: skatīt šeit

Latvijas Reitingi