PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Iepirkuma identifikācijas Nr. RVT 2015/19 ERAF
Informatīvais paziņojumus IUB: skatīt šeit  
Iepirkumu dokumentācija: lejupielādēt šeit (sk. pielikums nr1., sk. pielikums nr2.)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21/07/2015 Laiks:10:00 
Jautājumi un atbildes: skatīt šeit un skatīt šeit

Grozījumi:
Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12/08/2015, Laiks: 10:00  (saskaņā ar PIL 29.panta septīto daļu)
Paziņojums par grozījumiem IUB: skatīt šeit 
Iepirkuma dokumentācija ar grozījumiem (precizēts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas sanāksmes laiks): lejupielādēt šeit 

Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 83.panta 5.1.daļu, piedāvājumu atvēršanas sanāksme 12.08.2015. plkst.10.00 tiek atcelta un iepirkumu komisija neatvērs iesniegtos piedāvājumus.
RVT savā mājaslapā internetā šajā sadaļā pie iepirkuma paziņojuma publicēs informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informēs par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 20.augustā plkst. 10:00 PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, Administrācijas korpusā (Lietvedības daļa) Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā, telpā Nr.221. 

Līgums: skatīt šeit Nr.1. un skatīt šeit Nr.2. 

Iepirkuma identifikacija Nr. RVT 2015/18
Informativais pazinojums par ligumu IUB: skatīt šeit
Pielikums: skatīt šeit 
Paziņojumu par iepirkuma datuma iesniegšanas un atvēršanas datuma precizēšanu: skatīt šeit. 
Līgums: skatīt šeit 
Paziņojums par rezultātu IUB: skatīt šeit

 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. RVT 2015/17
Paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit
Pielikums: skatīt šeit
Jautājumi un atbildes: skatīt šeit
Paziņojums par rezultātu IUB: skatīt šeit
Noslēgtais līgums: skatīt šeit
 

Iepirkuma identifikācija Nr. RVT 2015/12
Paziņojums par iepirkumu IUB: skatīt šeit 
Pielikums: skatīt šeit

Konkursa identifikācijas Nr.: RVT 2015/16
Informatīvo paziņojumu IUBskatīt šeit
Pielikums: skatīt šeit
Paziņojums par rezultātu IUB: skatīt šeit
Līgums: skatīt šeit

Konkursa identifikācijas Nr. RVT 2015/15
Informatīvo paziņojumu IUB skatīt šeit 
Pielikums: skatīt šeit

Iepirkums pārtraukts: skatīt šeit

 

Latvijas Reitingi