PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Identifikācijas Nr.: RVT2014/19
Publikācija: Sludinājums 
Iepirkuma priekšmets: Būvniecības eksperta pakalpojumi
Iepirkuma dokumentācija: Ierodoties personīgi vai lejupielādēt failu (sk. pielikumu)
Iesniegšanas termiņš: 05/12/2014 Laiks: 10:00

Jautājums: skatīt šeit
Atbilde:  Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: [1] nav pamata iepirkuma atcelšanai (iepirkuma dokumentācijas grozīšanai), jo iepirkuma Nolikuma Tehniskās specifikācijas, vērtējot tās kontekstā ar kvalifikācijas prasībām, Pasūtītāja ieskatā ir pietiekami diferencētas atbilstoši Pasūtītāja plānotajai nepieciešamībai pēc konkrētā pakalpojuma.

 

 

Latvijas Reitingi