PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

- Transporta pārvadājumu komercdarbinieks
- Komercpakalpojumu darbinieks

- Iespieddarbu noformējuma speciālists
- Ofseta iespiedējs
- Iespieddarbu apstrādes speciālists
- Grāmatsējējs

- Lokomotīvju saimniecības tehniķis
- Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju tehniķis
- Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis