PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 010 0089
Būvju/telpu platība - 73.11 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2017
Stāvs: 3 no 1
Cena - 3,22 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
235,41 EUR (bez PVN)
Avots: skatīt šeit