PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Pasākums „Enerģētikas karjeras iespējas” notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

2019. gada 27. un 28. februārī Rīgas Valsts tehnikuma Enerģētikas nodaļas 1. kursu audzēkņi kopā ar skolotājiem Ilzi Holsti, Rikardu Damrozi-Sprunci un karjeras konsultantu Anitu Umbraško devās uz uzņēmumu AS "Latvenergo". Pasākuma mērķis - iepazīstināt audzēkņus ar nozarē nepieciešamajām profesijām, darba un karjeras attīstības iespējām.

Audzēkņi tikās ar Ķeguma HES atbildīgo HES apskates organizēšanā – ražošanas iekārtu dienesta ražošanas tehniķi un Rīgas Valsts tehnikuma absolventu Rolandu Ozoliņu.

Ķeguma HES jaunieši tika iepazīstināti ar darbiniekiem nepieciešamo zināšanu un veicamo darba pienākumu izklāstu, prasmju un iemaņu apzināšanu “nākotnē” un kas jādara “šodien”, mācoties tehnikuma Enerģētikas nodaļā. Audzēkņi tika iepazīstināti ar elektroenerģijas ražošanas pārvades un sadales attīstību. Notika diskusijas par alternatīvās enerģijas izmantošanu un uzbūvi, tāpat arī bija tikšanās ar dispečeriem, veiktas pārrunas par darbiniekiem nepieciešamās izglītības, tās apguves iespēju noskaidrošanu, pārrunas par veicamajiem darba pienākumiem, veicamo pienākumu specifiku, darba apjomu, darba laika īpatnībām, kā arī notika darba vietas apskate. Ķeguma HES laipni aicina audzēkņus iziet praksi un piedāvā darba vietas audzēkņiem pēc tehnikuma absolvēšanas. Pasākuma noslēgumā jaunieši iepazinās ar Ķeguma HES tapšanas vēsturi, kā arī ar elektrības vadāmajām iekārtām Ķeguma HES muzejā.

Rakstu sagatavoja karjeras konsultante Anita Umbraško.

Latvijas Reitingi