PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Iegūstamā kvalifikācija: Loģistikas darbinieks , 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Telemehānika un loģistika

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Tiek gatavoti kvalificēti loģistikas darbinieki, kuri patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, t.sk. tās plānošanu, organizēšanu un kontroli, nodrošinot laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.   

Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:

 • komercdarbības pamatus;
 • transporta sistēmas un transporta ģeogrāfiju;
 • transporta procesu loģistiku;
 • ievads profesijā;
 • darījumu matemātiku;
 • grāmatvedības pamatus un finanšu analīzi;
 • nodokļus un nodevas;
 • loģistikas lietojumprogrammas;
 • darba un saistību tiesības;
 • darba un vides aizsardzību;
 • dokumentu pārvaldību;
 • tirgzinības;
 • statistiku;
 • loģistikas pamatus;
 • pirmo profesionālo svešvalodu (angļu);
 • otro profesionālo svešvalodu (krievu)
 • lietišķo komunikāciju;
 • noliktavu saimniecību.

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

Iegūstamā kvalifikācija: Grāmatvedis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Grāmatvedība

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Tiek gatavoti kvalificēti grāmatveži, kas veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi Uzņēmuma reģistrā reģistrētos uzņēmumos,kam saskaņā ar  Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite.

Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:

 • finansu grāmatvedību;
 • vadības grāmatvedību;
 • datorprasmes grāmatvedībā;
 • darījumu matemātiku;
 • komerczinības;
 • nodokļus un nodevas;
 • tirgzinību;
 • finanses un kredītu;
 • statistiku;
 • profesionālo komunikāciju;
 • dokumentu pārvaldību;
 • finansu analīzi;
 • auditu un iekšējo kontroli;
 • darba un vides aizsardzību;
 • darba un saistību tiesības;
 • uzņēmuma darba organizāciju;
 • pirmo profesionālo svešvalodu (angļu valodu);
 • otro profesionālo svešvalodu (krievu valodu).

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

 Iegūstamā kvalifikācija: Komercpakalpojumu darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Komerczinības

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Tiek gatavoti kvalificēti komercdarbinieki, kas var vadīt nelielu uzņēmumu vai strādāt dažādos komercuzņēmumos, veicot tiesiskos, finansiālos un muitas darījumus, grāmatvedības uzskaiti, sagatavojot un noformējot komercdarījumu dokumentus, reklamēt komercpakalpojumus.

Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:

 • komercdarbības pamatus;
 • uzņēmuma komercpakalpojumu mācību;
 • uzņēmuma komercdarbības uzskaites datorprogrammas;
 • darījumu matemātiku;
 • vadībzinības;
 • grāmatvedību;
 • nodokļus;
 • uzņēmuma finanses un kredītu;
 • statistiku;
 • tirgzinību;
 • loģistiku;
 • lietišķo angļu un vācu valodu;
 • darba un saistību tiesības;
 • darba un vides aizsardzību;
 • lietvedību;
 • lietišķo komunikāciju.

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

Iegūstamā kvalifikācija: Transporta pārvadājumu komercdarbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Komerczinības

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Tiek gatavoti kvalificēti transporta pārvadājumu komercdarbinieki, kas var vadīt nelielu uzņēmumu vai strādāt dažāda profila transporta pārvadājumu komercuzņēmumos, veicot transporta pārvadājumu tiesiskos, finansiālos un muitas darījumus, grāmatvedības uzskaiti, komercdarījumu dokumentu sagatavošanu un noformēšanu, reklamēt transporta pārvadājumu komercpakalpojumus.

Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:

 • komercdarbības pamatus;
 • transporta uzņēmuma mācību un loģistiku;
 • transporta pārvadājumu uzņēmuma darbības uzskaites datorprogrammas;
 • darījumu matemātiku;
 • vadībzinības;
 • grāmatvedību un nodokļus;
 • uzņēmuma finanses un kredītu;
 • statistiku;
 • tirgzinību;
 • lietišķo angļu un vācu valodu;
 • darba un saistību tiesības;
 • darba un vides aizsardzību;
 • lietvedību;
 • lietišķo komunikāciju.

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

  

Iegūstamā kvalifikācija: Klientu apkalpošanas speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Tiek gatavoti kvalificēti klientu apkalpošanas speciālisti, kas strādā dažādu nozaru uzņēmumos, informē esošos un potenciālos klientus par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu dokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus. 

Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:

 • komercdarbības un grāmatvedības pamatus;
 • datormācību;
 • klientu apkalpošanas organizāciju;
 • tirgzinības un loģistikas pamatus;
 • uzņēmuma vadības pamatus;
 • darba un vides aizsardzību;
 • darba un saistību tiesības;
 • lietišķo attiecību psiholoģiju, etiķeti un profesionālo ētiku;
 • dokumentu pārvaldību;
 • retoriku un prezentācijas mākslu;
 • lietišķo angļu un krievu valodu;
 • stilistiku un rediģēšanu;
 • nodokļus un nodevas.

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

Latvijas Reitingi