PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

1. Ineta Īvāne
Direktora vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Dace Rozenblate
Direktora vietniece mācību darba organizācijas jomā, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Inga Šikova
Direktora vietniece darba vidē balstītās un mūžizglītības jomā, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.Renāte Neilande
Metodiskās nodaļas vecākā metodiķe, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5.Madara Pētersone
Ķīmijas nodaļas izglītības metodiķe, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.Aiva Gaidule
Izglītības metodiķe, ķīmijas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7.Sandis Breiers
Enerģētikas nozares profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītājs, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8.Edgars Aperāns
Auto nodaļas vecākā metodiķa p.i., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9.Edgars Geislers
Auto nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītājs, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10.Mairita Lazdiņa
Svešvalodu mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11.Elita Kazakēviča
Matemātikas un dabaszinātņu (izņemot ķīmijas) mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12.Lāsma Balceraite
Komerczinību un ekonomikas vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13.Ilze Holsta
Sporta skolotāju metodiskās komisijas vadītāja, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14.Jānis Markus
Mašīnbūves nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītājs, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15.Aivis Āva
Kokapstrādes nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītājs, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16.Olga Sabanska
Datorikas nodaļas izglītības metodiķe, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17.Jeļena Matvejeva
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18.Inese Tiona
Komercdarbības nodaļas izglītības metodiķe, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19.Dana Kirmuška
Vēstures un sociālo zinātņu mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20.Normunds Tiltiņš
Drukas un mēdiju tehnoloģiju nodaļas izglītības metodiķis, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21.Ārija Čerpinska
Drukas un mēdiju tehnoloģiju nozares profesionālo mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja, izglītības metodiķe, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22.Ilona Grivane
Dzelzceļa nodaļas izglītības metodiķe, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23.Eva Blūma
Izglītības metodiķe, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24.Andra Zenčaka
Tālākizglītības nodaļas izglītības metodiķe, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25.Guntars Loba
izglītības metodiķis, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.