PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

Par mērķstipendiju sadalījumu pēc novembra mācību rezultātiem

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras vienošanos Nr. 2009 / 0001 / 1DP / 1.2.1.1.4 / 08 / IPIA / VIAA / 001 par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu un

Par mērķstipendiju sadalījumu pēc oktobra mācību rezultātiem

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras vienošanos Nr. 2009 / 0001 / 1DP / 1.2.1.1.4 / 08 / IPIA / VIAA / 001 par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu un PIKC Rīgas

Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums

Profesionālās izglītības kompetences centra

Rīgas Valsts tehnikuma izglītojamiem

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes

„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

( Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 ) īstenošanai

Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums skatīt pie pievienotajiem dokumentiem

Statistika 2012./2013. skat. pievienotajos dokumentos.

Par mērķstipendiju sadalījumu pēc septembra mācību rezultātiem

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras vienošanos Nr. 2009 / 0001 / 1DP / 1.2.1.1.4 / 08 / IPIA / VIAA / 001 par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu un PIKC

Trešdien, 14.augustā, koalīcijas darba grupa par ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem vienojās veikt ES fondu līdzekļu pārdali, lai maksimāli lietderīgi izmantotu esošā finanšu perioda līdzekļus. Būtiskākās izmaiņas veiks izglītības jomā, nodrošinot, ka profesionālo skolu audzēkņi saņems Eiropas Sociālā fonda stipendijas līdz pat 2015.gada vidum.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis pauž: „Esmu gandarīts par šīsdienas lēmumu no ES fondu