PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Konferenci organizēja PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” un Nodibinājums „Latvijas Izglītības fonds” 2015.gada 14.oktobrī. Tajā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti, Valsts izglītība satura centra, nozaru ekspertu padomju, uzņēmumu asociāciju pārstāvji, augstskolu docētāji, profesionālo izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi.

Nostādne: Latvijas valsts ekonomikas attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes izaugsmi var nodrošināt kompetenti

Lai paplašinātu Latvijas skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību (ES), ir atjaunots mācību līdzeklis „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas”. Tā mērķis - ES jautājumu plašāka integrācija vispārējās izglītības mācību saturā, pilnveidojot un paplašinot gan skolēnu, gan arī skolotāju zināšanas par ES. 
 
Mācību materiāls Latvijas skolām nosūtīts šodien, 25. Maijā. Tas ir pieejams ikvienam arī 

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras vienošanos Nr. 2009 / 0001 / 1DP / 1.2.1.1.4 / 08 / IPIA / VIAA / 001 par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu un PIKC Rīgas Valsts tehnikuma mērķstipendiju piešķiršanas

 

Konference

     „Karjeras iespējas profesionālajā izglītībā”  

Rīga, 2015. gada 14. oktobris

 

Organizatori:

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, Latvijas Izglītības fonds

 

Problēmas nostādne:

1. jauniešiem problēmas var rasties pēc iestāšanās profesionālās izglītības iestādē, konstatējot savu vēlmju neatbilstību piedāvājumam, tās var būt arī finansiāla, garīga un sociāla rakstura