PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Lai motivētu jauniešus jau šobrīd domāt par nākotnes karjeru, kā arī par to, kā uzstādīt mērķus un tos sasniegt, aprīļa beigās karjeras izglītības programmas ietvaros skolā viesojās Junior Achievement Latvia programmu absolvents, SIA “Simple+” valdes loceklis un Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā (SSE Rīga) students Kristiāns Lancmanis. Uz tikšanos ar Kristiānu tika aicināti GL1-1, GL1-2, GL3-1 un GL3-2 grupu audzēkņi.

25. aprīlī PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums” Kokapstrādes nodaļas 1. un 2. kursa audzēkņi un Limbažu teritoriālās struktūrvienības kvalifikācijas “Būvizstrādājumu galdnieks” 3. kursa audzēkņi karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros ar devīzi ’’Kokapstrāde ir iespēja” apmeklēja 1989. gada Kokapstrādes nodaļas absolventa Jāņa Grantiņa uzņēmumu SIA ’’Liela muiža’’ Vaidavas pagastā. Puiši iepazina mucu izgatavošanas procesu - materiāla sagatavošanu, tā apstrādi -, un paši piedalījās mucas izgatavošanā, apgūstot dažas no darbam nepieciešamajām prasmēm. Jānis Grantiņš iepazīstināja ar uzņēmuma tapšanas vēsturi, produkcijas veidiem, kā arī aicināja apzināties savas vēlmes un saprātīgi ieguldīt nopelnītos līdzekļus turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai. Jauniešiem tika piedāvāta iespēja pieteikties praksē. Pēc SIA ’’Liela muiža’’ apmeklējuma tehnikuma audzēkņi gan izteica vēlmi strādāt praksē šādā uzņēmumā, gan guva pārliecību, ka vēlas dibināt savu kokapstrādes uzņēmumu.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Pasākums tika organizēts, pateicoties Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Visā pasaulē 23. aprīlī tiek svinēta Grāmatu diena, tam par godu arī Rīgas Valsts tehnikums atzīmēja šos svētkus ar pasākumu – “Drukas un  mediju diena 2019”.

Šajā dienā Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas pedagogi un audzēkņi iesaistījās dažādās lekcijās un meistardarbnīcās. Tomēr, kas gan labāk spētu nodrošināt grāmatas ieceres realizāciju un grāmatas virzību tirgū, ja ne komercdarbības speciālisti. Tāpēc arī viņi tika iesaistīti šajā procesā.

Komercdarbības nodaļas audzēkņi sacentās par labākām prezentēšanas prasmēm un grāmatas tapšanas idejas nodrošināšanu. No katras grupas tika izvēlēti audzēkņi, kuriem uzdevumi veicās vislabāk, tādējādi dienas laikā tika noskaidrots, kuri no audzēkņiem ir spēcīgākie savā jomā. Šo interaktīvo procesu nodrošināja biedrība “Ilgtspējīgas attīstības aģentūra”.

Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas audzēkņi iesaistījās grāmatas kā produkta radīšanā. Tas aptvēra grāmatu un cita veida iespiedprodukcijas izgatavošanu un ar to saistīto procesu iepazīšanu. Īpašs prieks, ka vairāki no lektoriem bija nodaļas bijušie audzēkņi, kuri piekrita dalīties savā karjeras pieredzē un profesionālajās zināšanās.

2019. gada 12. – 13. aprīlī Liepājas Olimpiskajā centrā notika piektā karjeras izglītībai veltītā zinātniski praktiskā konference "Līdzsvars dzīvē – līdzsvars karjerā". Tehnikumu konferencē pārstāvēja karjeras konsultantes: S.Keistere, A.Umbraško, S.Dziedātāja, A.Andendorfa.

Pasākumā lektori pauda atziņas par līdzsvarotas dzīves karjeras būtību, tās iegūšanu un saglabāšanu jeb kā veselīgs darba un personīgās dzīves līdzsvars var novērst izdegšanu.

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas mājaslapā visiem interesentiem pieejamas prezentācijas no konferences par šo tēmu: http://lkaaa.lv/node/59

 

 

Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centrā 2019.gada 11.aprīlī plkst.11:00 Zobratu telpā notika forums “Tavas karjeras ekspresis”. Foruma mērķis bija saņemt atgriezenisko saiti no darba devējiem, audzēkņiem, RVT pārstāvjiem par karjeras ekskursiju nozīmību karjeras izvēlē, diskutēt par izaicinājumiem un nākotnes darba iespējām nozarē, jo mācību gada laikā audzēkņi dodas karjeras ekskursijās uz uzņēmumiem, lai izzinātu nākotnes darba iespējas nozarē un iepazītu darba vidi.

Forumā piedalīties bija aicināti vairāku mašīnbūves, dzelzceļa auto un enerģētikas uzņēmumu pārstāvji, starp tiem SIA Dayton tehniskais direktors Aivars Linkevičs, RaRe darbnīcas direktors Mārcis Sparāns un izpilddirektors Raivis Heiselis,A/S Baltijas Tranzīta Servisstehniskais konsultants ražošanas jautājumos Andrejs Melderis, SIA Vējstikli vadītājs Normunds Ivdra, SIA Auto Truck Studio Servisa vadītājs Gints Spruncis, AS Eco Baltia personāla atlases speciāliste Dace Goveiko un personāla daļas vadītāja Jolanta Jansone. Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja PMC vadītāja Inga Šikova, Dzelzceļa nodaļas vadītāja Ilona Grivane, Mašīnbūves un Kokapstrādes nodaļu vadītājs Jānis Markus, kā arī karjeras konsultantes Solveiga Keistere un Sindija Dziedātāja.

Diskusijā piedalījās tehnikuma Auto, Dzelzceļa, Mašīnbūves un Enerģētikas nodaļu 1. un 2. kursa audzēkņi Osvalds Zaļkalns, Mārtiņš Šīrants, Intars Kokorevičs, Ņikita Rogačovs, Edgars Grizāns, Reinis Doveiks, Valērijs Šatilovs un Kristaps Aleksandrovs. Diskusiju vadīja Ieva Duļevska.

Forumu atklāja Dzelzceļa nodaļas audzēkņi ar dzelzceļa vēsturisko tērpu skati, tālāk sanākušie īsi iepazīstināja ar sevi un pasākuma laikā izvērtās aktīva diskusija par audzēkņiem karjeras izvēlē nozīmīgiem aspektiem. Jaunieši pie nozaru pārstāvjiem centās noskaidrot atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kādas prasmes Jūs gaidāt no topošajiem darbiniekiem? Kādas ir metodes, lai palīdzētu ātrāk iejusties uzņēmumā? Kādi šobrīd ir izaicinājumi Jūsu pārstāvētajā nozarē? Kā sevi pareizi prezentēt darba devējam?

Uzņēmumu pārstāvji uzsvēra atbildības un motivācijas lomu uzticēto pienākumu izpildē, kā arī mudināja jauniešus izmantot mācību procesu, lai pēc iespējas vairāk apgūtu nozarē nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas. Visi klātesošie vienprātīgi atzina pasākuma lietderību un vienojās par līdzīgu pasākumu organizēšanas nepieciešamību arī nākotnē. Foruma noslēgumā darba devēju pārstāvji saņēma pateicības rakstus par sadarbību, kā arī audzēkņi nelielas piemiņas dāvanas.

 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.


2019. gada 8. - 11. aprīlī audzēkņi no Mašīnbūves, Dzelzceļa un Auto nodaļas piedalījās karjeras attīstības atbalsta forumā „TAVAS KARJERAS EKSPRESIS”, kura ietvaros pirmajā daļā apmeklēja vairākus uzņēmumus, piedalījās dažādās meistarklasēs, iepazinās ar profesijas pārstāvjiem, diskusiju laikā saņēma interesējošo informāciju par profesiju, karjeras attīstības iespējām, kā arī prakses un darba iespējām nākotnē. Savukārt foruma otrajā daļā darba devējiem, audzēkņiem, RVT pārstāvjiem bija iespēja saņemt atgriezenisko saiti par šo karjeras ekskursiju nozīmību karjeras izvēlē. Vairāk info skat.: http://www.rvt.lv/jaunumu-lapa/3110-forums-tavas-karjeras-ekspresis

8. aprīlī Mašīnbūves nodaļas audzēkņi apmeklēja 2 uzņēmumus: SIA “RARE Darbnīca” un AS “Latvijas Finieris”.

SIA “RARE Darbnīca” audzēkņi iepazinās ar ražošanas procesu no idejas, līdz gatavai produkcijai vizuālos uzskates materiālos. Uzņēmums aktīvi nodarbojas ar reklāmas projektu ideju ģenerēšanu, koordinēšanu un realizāciju, nodrošinot iespēju ar mūsdienu tehnoloģiskajām iekārtām saražot vizuālus uzskates materiālus. Audzēkņi satikās ar nozares speciālistiem un aplūkoja visu ražošanas procesu kopumā. Uzņēmuma direktors Mārcis Sparāns dalījās ar savu darba pieredzi un veiksmes stāstu kā plānot savu darbu, lai sasniegtu augstākās virsotnes darba dzīvē.

AS “Latvijas Finieris” ir vadošais Latvijas bērza saplākšņa produktu un saistīto pakalpojumu attīstītājs, ražotājs un piegādātājs pasaulē. Audzēkņus sākumā uzrunāja uzņēmuma Produktu attīstības padomes vadītājs Māris Būmanis, kurš ir tehnikuma absolvents un veiksmīgi izveidojis savu karjeru no operatora amata uzņēmumā līdz valdes locekļa pozīcijai. Šobrīd uzņēmumā vislielākais pieprasījums ir pēc labiem vidējā līmeņa speciālistiem, sava aroda meistariem nevis inženieriem, tāpēc tehnikuma audzēkņiem, absolventiem tiek piedāvāta iespēja gan doties praksē mācību laikā, gan veidot pakāpeniski savu karjeru, uzsākot darba attiecības AS “Latvijas Finieris” komandā. Īpašs paldies uzņēmuma Personāla vadības partnerei Liānai Kutkēvičai par atbalstu ekskursijas organizēšanā!

9. aprīlī Dzelzceļa nodaļas Lokomotīvju saimniecības tehniķa un Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķa programmu audzēkņi apmeklēja Latvijas dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centru, kurā veica psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības testu attiecībā uz specialitāti. Ekskursijas laikā audzēkņi uzzināja, kādas kandidātiem ir prasības darbam dzelzceļā: funkcionālā stāvokļa stabilitāte; koncentrēšanās spējas; uzmanības pārslēgšanās ātrums; uzmanības sadalīšana; iemaņu pārveidošanas spēja; noturība pret traucējošiem faktoriem; operatīvās domāšanas spējas; atmiņas noturība; motivācija darbam.

10. aprīlī Auto nodaļas audzēkņi apmeklēja vairākus nozares uzņēmumus: SIA “ESEngines”, SIA “Auto Truck Studio”, SIA “Vējstikli”.

 

SIA “ESEngines” audzēkņi viesojās pie uzņēmuma dibinātāja Edgara Šūteļa, kurš iedvesmoja ar savu 15 gadu pieredzi iekšdedzes dzinēju remontā, kurš no mazas piemājas garāžas ar lielu sapni par savu darbnīcu ir to īstenojis un šobrīd sevi ir pierādījis gan Latvijas mērogā, gan arī starptautiskā līmenī. SIA “ESEngines” piedāvā pilna servisa iekšdedzes dzinēju remonta pakalpojumu klāstu. Interesentiem bija iespēja izmēģināt savas prasmes iekšdedzes dzinēja detaļu izgatavošanā un iepazīt lodēšanas specifiku šajā jomā. Edgars Šūtelis izteica piedāvājumu audzēkņiem izvēlēties prakses laikā viņa pārstāvēto uzņēmumu, lai papildinātu savas teorētiskās un praktiskās zināšanas.

SIA “Auto Truck Studio” ir lieliska iespēja jauniešiem izprast savu iespējamo karjeras ceļu auto metālapstrādes sektorā. Šajā uzņēmumā lielākoties nodarbojas ar atkritumu savākšanas mašīnu būvniecību un apkopi. Uzņēmuma īpašnieki nodarbojas ne tikai ar šo mašīnu būvniecību un apkopi, bet arī ar Dakaras rallija automobiļu pilveidošanu. Uzņēmuma pārstāvis uzsvēra, ka šajā procesā var piedalīties tikai kvalificēti inženieri, tādējādi akcentējot izglītības nozīmi mūsdienās. Jauniešiem, ieraugot Dakaras rallija automobili, iemirdzējās acis un šāda veida ekskursijas motivē turpināt mācības, lai nākotnē kļūtu par inženieri un spētu paši savām rokām radīt šīs miljonu vērtās mašīnas.

SIA “Vējstikli” ir dinamiski augošs uzņēmums, ko dibinājuši profesionāļi ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi auto stiklu biznesā, kas nodrošina stabilu darbību, augstu kvalitāti un garantijas. Uzņēmuma vadītājs Normunds Ivdra uzsvēra, ka laikam ejot, automobiļu virsbūve var mainīties, var mainīties arī motors no iekšdedzes dzinēja uz elektro, bet stikli automobiļos būs vienmēr un šī aroda speciālistiem darbs būs nodrošināts. Darbs auto stiklu servisa centrā  salīdzinoši ar citām auto apkopes sfērām ir tīrāks, prasa lielu precizitāti un augstu atbildības sajūtu. Profesijas specifika nepieļauj kļūdas, akcentēja N.Ivdra.

Forums tika organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Latvijas Reitingi