PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

tn uznemsanarvt

Dokumentu pieņemšana no plkst. 9.00 līdz 15.00 (darba dienās) 229.kab.

esfkarogs

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu Ķīmijas tehnoloģijas un Kokapstrādes nodaļu, kā arī kvalifikāciju “Tērpu izgatavošanas un stila speciālists” un “Apdares darbu tehniķis” profesionālo priekšmetu skolotājiem par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2019-1-LV01-KA116-060205.

Projekta ietvaros RVT profesionālo priekšmetu skolotājiem būs iespēja praktizēties Vācijas un Itālijas valstu profesionālajās izglītības iestādēs un/vai uzņēmumos šādās plūsmās:
• 29.09.2019 – 05.10.2019: 1 profesionālās izglītības speciālistam vienlaikus ar 2 audzēkņiem no Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas 4. kursa organizācijā “SBG” Vācijā;
• 06.10.2019 – 11.10.2019: 1 profesionālās izglītības speciālistam vienlaikus ar 3 audzēkņiem no Kokapstrādes nodaļas 3. kursa un kvalifikācijas “Tērpu izgatavošanas un stila speciālists” 2.–3. kursa (Krāslavas teritoriālā struktūrvienība) profesionālajā skolā I.I.S.S. “E.Giannelli” Itālijā;
• 27.10.2019 – 02.11.2019: 1 profesionālās izglītības speciālistam vienlaikus ar 4 audzēkņiem no kvalifikācijas “Apdares darbu tehniķis” (Limbažu teritoriālā struktūrvienība) Erasmus partner, Inh Wouter Groet nodrošinātajā uzņēmumā Vācijā.
Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.
Lai pieteiktos praksei, līdz 2019. gada 26. jūlijam (ieskaitot) jāaizpilda elektroniskās reģistrācijas forma šeit.

Motivācijas vēstule latviešu valodā, motivācijas vēstule angļu valodā, Europass CV latviešu valodā un Europass CV angļu valodā līdz 2019. gada 26. jūlijam (ieskaitot) jānosūta uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gaidīsim Jūsu pieteikumus!

Citu nodaļu un kvalifikāciju profesionālās izglītības speciālistiem pieteikšanās dalībai Erasmus+ mobilitātes projektā tiks izsludināta šā gada septembra sākumā.

esfkarogs

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu Ķīmijas tehnoloģijas un Kokapstrādes nodaļu, kā arī kvalifikāciju “Tērpu izgatavošanas un stila speciālists” un “Apdares darbu tehniķis” audzēkņiem dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2019-1-LV01-KA116-060205.

Projekta ietvaros RVT audzēkņiem būs iespēja praktizēties Vācijas un Itālijas valstu profesionālajās izglītības iestādēs un/vai uzņēmumos šādās plūsmās:

• 29.09.2019 – 30.10.2019: 2 audzēkņiem no Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas 4. kursa organizācijā “SBG” Vācijā;
• 06.10.2019 – 06.11.2019: 3 audzēkņiem no Kokapstrādes nodaļas 3. kursa un kvalifikācijas “Tērpu izgatavošanas un stila speciālists” 2.–3. kursa (Krāslavas teritoriālā struktūrvienība) profesionālajā skolā I.I.S.S. “E.Giannelli” Itālijā;
• 27.10.2019 – 27.11.2019: 4 audzēkņiem no kvalifikācijas “Apdares darbu tehniķis” (Limbažu teritoriālā struktūrvienība) Erasmus partner, Inh Wouter Groet nodrošinātajā uzņēmumā Vācijā.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.

Lai pieteiktos praksei, līdz 2019. gada 26. jūlijam (ieskaitot) jāaizpilda elektroniskās reģistrācijas forma šeit.

Motivācijas vēstule latviešu valodā, motivācijas vēstule angļu valodā, Europass CV latviešu valodā un Europass CV angļu valodā līdz 2019. gada 26. jūlijam (ieskaitot) jānosūta uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gaidīsim Jūsu pieteikumus!

Citu nodaļu un kvalifikāciju audzēkņiem pieteikšanās dalībai Erasmus+ mobilitātes projektā tiks izsludināta šā gada septembra sākumā.

 

Rīgas Valsts tehnikumā ik gadus notiek metodisko izstrādņu skate. Šogad kopumā 23 autori iesniedza vērtēšanai 22 izstrādnes (18 individuāli un 4 pāru darbi). Tika pārstāvētas Matemātikas un dabaszinātņu, Vēstures un sociālo zinātņu, Komerczinību un ekonomikas, Kokapstrādes, Dzelzceļa, Drukas un mediju tehnoloģiju, Svešvalodu, Enerģētikas, Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju metodiskās komisijas. Pedagogi savus darbus bija izstrādājuši darbus visās četrās nolikumā noteiktajās kategorijās:
Kategorijā «Metodiskā izstrādne e-studiju vidē» tika piešķirtas divas pirmās un divas otrās vietas,  kategorijā «Pārbaudes darbu komplekts» piešķirta viena pirmā, viena otrā un viena trešā vieta. Savukārt apvienotajā kategorijā «Praktisko/laboratorijas darbu komplekts»/ «Metodiskā izstrādne teorētiskai nodarbībai»/  «Cita metodiskā izstrādne» piešķirta viena pirmā, viena otrā, viena trešā vieta un viena atzinība.