PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

s20181

Aktualizējot skolēnu/audzēkņu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā  un sekmējot profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu sabiedrisko aktivitāti demokrātisko procesu pilnveidei izglītības iestādēs, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu 2018.gada 12.-13.aprīlī organizēja Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojumu.

Salidojumā piedalījās pārstāvji no PIKC RVT Audzēkņu pašpārvaldes Guntis Puriņš (E2-1 grupa), Viktorija Jeršova (GK1-1 grupa), Elizabete Rasuma (GL1-1 grupa), Betija Gulbe (B2 grupa) un Audzēkņu servisa vadītāja Solveiga Keistere.

Gan audzēkņiem, gan pedagogiem notika darbs grupās, kurās bija iespēja dalīties pieredzē, iegūt jaunu informāciju, nodibināt kontaktus un darboties praktiski.

Latvijas Reitingi