PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Visa mācību gada laikā Rīgas Valsts tehnikuma pedagogu krātās idejas kā krāsainas Lieldienu olas izripinātas metodisko ideju tirdziņā „Ripināsim idejas", kas Lieldienu izskaņas gaisotnē notika 2018.gada 3.aprīlī.
No sava ideju groza tehnikuma pedagogi piedāvāja praksē pārbaudītus paņēmienus, kā, izmantojot tehniskos instrumentārijus – WEBQEST un MOODLE sistēmas, spēli KAHOOT –, veicināt audzēkņu pašvērtēšanas, pašizziņas, mācīšanās prasmju attīstīšanu. Ideju piedāvājumos izskanēja ierosmes kolēģiem izmēģināt piedāvātos paņēmienus, kas ļauj pedagogam mazināt laika patēriņu, gatavojoties mācību stundām, savukārt audzēkņiem dod vairāk iespēju būt aktīviem, uzņemties atbildību un pašapliecināties.
          Ideju tirdziņā bija iespēja atsaukt atmiņā arī daudzveidīgus plānošanas veidus, kā strādāt ar tekstu, informācijas strukturēšanu, viedokļu apkopošanu un analīzi. Īpašu interesi klausītāju vidū raisīja Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas vadītājas, izglītības metodiķes A.Gaidules piedāvātā ideja „Vērtēšanas kritēriji dažādu veidu uzdevumiem”, kuru „nopirkt” tepat un tūlīt vēlējās liela daļa no klātesošajiem.
Paldies visiem tiem pedagogiem, kuri dalījās pieredzē ar savām idejām, kā arī tiem, kuri uzturēja ieinteresētas un dzīvas profesionāļu sarunas!
Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.
Latvijas Reitingi