PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Šā gada 6. un 7. decembrī Rīgas Valsts tehnikums uzņēma delegāciju no Ukrainas – divus pārstāvjus no Černavcu apgabala profesionālās izglītības un mācību centra, kā arī direktori un direktora vietnieci no divām profesionālās izglītības iestādēm.
Pirmajā dienā ukraiņi viesojās RVT Praktisko mācību centrā Dārzciema ielā, kur Tālākizglītības nodaļas izglītības metodiķis Guntars Loba iepazīstināja ar Rīgas Valsts tehnikumu, mūžizglītības sistēmu un darba vidē balstītu mācību izglītības programmas īstenošanas veidu. Pēc prezentācijām Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas vadītājs Normunds Tiltiņš viesiem parādīja savas nodaļas un Enerģētikas nodaļas telpas un iekārtas. Ekskursiju pa Mašīnbūves un Kokapstrādes nodaļu bija noorganizējis abu nodaļu vadītājs Jānis Markus. Pēcpusdienā ukraiņu ciemiņi devās uz Jūrmalu, kur apmeklēja mākslas staciju “Dubulti”, Jomas ielu un Gaismas parku.
Otrajā dienā Ukrainas delegācija tikās ar Rīgas Valsts tehnikuma direktori, lai pārrunātu nākotnes sadarbības plānus un parakstītu sadarbības līgumu. Pēc tam direktores vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā Ineta Īvāne iepazīstināja ar tehnikumā īstenoto audzināšanas darbu un ārpusstundu aktivitātēm. Arī ukraiņu viesi pastāstīja par savām izglītības iestādēm un profesionālās izglītības sistēmu Ukrainā. Visām prezentācijām sekoja ukraiņu un tehnikuma nodaļu vadītāju diskusija, kur abas puses dalījās pieredzē dažādos izglītības un mācību darba jautājumos. Ukraiņu delegācijai tehnikuma skolotājiem un administrācijai bija ļoti daudz jautājumu, jo viņi vēlas mācīties no mums, lai ieviestu pārmaiņas savā profesionālās izglītības sistēmā. Vizītes noslēgumā ukraiņu kolēģiem bija noorganizēta ekskursija pa Vecrīgu.
Nākamajā gadā Rīgas Valsts tehnikuma delegācija plāno doties atbildes vizītē uz Černavciem pie Ukrainas kolēģiem, no kuriem ir saņēmusi laipnu ielūgumu.

Fotogrāfijas no Ukrainas delegācijas viesošanās tehnikumā skatīt šeit.

 

Latvijas Reitingi