PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

kraslava20181

2018. gada 27. septembrī Krāslavā, Aronsona ielā 3 tika atklātas jaunas Rīgas Valsts tehnikuma mācību telpas. Tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem pēdējie mēneši pirms jauno telpu atklāšanas pagāja spraigos atjaunošanas un labiekārtošanas darbos. Taču ir gandarījums, jo audzēkņu skaits ar katru gadu palielinās un ar pašvaldības atbalstu, kā arī pateicoties projektiem,  profesionālajām mācībām nepieciešamās iekārtas un aprīkojums ir sarūpēts.

Atjaunotajā ēkas daļā ir iekārtotas klases, kurās tehnikuma audzēkņi apgūs vispārizglītojošos mācību priekšmetus, kā arī ir izveidotas telpas administrācijas un mācību daļas darbam. Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga ir pateicīga  novada domei par atbalstu: „Šīs dienas notikums liecina par Krāslavas novada pašvaldības un mūsu mācību iestādes veiksmīgu sadarbību – tā ir jau trešā ēka Krāslavā, ko tehnikums sadarbībā ar pašvaldību atjaunoja un pielāgoja mācību procesam.”

 Četrus gadus atpakaļ  RVT Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā mācījās 40 audzēkņu, un izskatījās, ka Krāslavai tas ir pietiekami labs rādītājs. Pašlaik kokapstrādes tehniķa, šuvējas un autoatslēdznieka specialitāti šeit apgūst 170 jaunieši.

Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, atzīmējot labo komunikāciju ar Rīgas Valsts tehnikumu un izsakot pateicību tehnikuma direktorei Dagnijai Vanagai par sadarbību, atzīst: „Mēs varam lepoties ar audzēkņu skaitu tehnikumā. Es ceru, ka ar laiku Krāslavā būs jaunas darba vietas, ko radīs jūsu audzēkņi, jo šāda prakse, kad profesionālā virziena izglītība atbilst darba tirgus prasībām, diemžēl nav raksturīga daudzām Latvijas izglītības iestādēm.”

Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālās struktūrvienības vadītāja Baiba Purlica Krāslavas kolēģiem uzdāvināja īpašu zīmējumu un novēlēja veiksmīgi attīstīties arī turpmāk, administrācijas pārstāvji no galvaspilsētas dāvināja dažādas darbam nepieciešamās iekārtas un aparatūru.

Jauno telpu iesvētīšanā neizpalika arī mācītāju dotā svētība. Pēc atklāšanas lentes svinīgas pārgriešanas, RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs Aivars Andžāns aicināja klātesošos apskatīt renovētās telpas. Pie ieejas ikvienam klātesošajam bija iespēja īpašā baltā novēlējumu lapā pie sienas ierakstīt savus vēlējumus tagadējiem un topošajiem RVT audzēkņiem, kā arī visam tehnikuma kolektīvam.

Tālākajā dienas gaitā no visām Latvijas malām sabraukušie viesi devās uz Indru, lai gūtu laimes mirkļus nesen atvērtajā Laimes muzejā, iepazītu storu audzētavas aktualitātes, vēlreiz apmeklētu tehnikuma mācību korpusus un vakaru noslēgtu Krāslavas pilī ar kopēju karstas zupas baudīšanu jaukā un viesmīlīgā atmosfērā.

Lai Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālajai struktūrvienībai daudz un zināšanas gūt griboši audzēkņi daudzu jo daudzu gadu garumā!

 

kraslava20182

kraslava20183

kraslava20184

Avots: skatīt šeit.

Latvijas Reitingi