PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2017. gada rudenī pēc vairāku gadu pārtraukuma Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sadarbībā ar Valsts darba inspekciju rīkoja profesionālo izglītības iestāžu konkursu PROFS - 2017, lai veicinātu jauniešu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību. Arī Rīgas Valsts tehnikums piedalījās Rīgas reģionālajā pusfinālā ar divām komandām – Komercdarbības un Mašīnbūves nodaļu komandām.

Lai veicinātu audzēkņu interesi par konkursu PROFS - 2018  un rosinātu audzēkņus tajā aktīvi piedalīties, 2018. gada 18.janvārī RVT aktu zālē pulcējās Komercdarbības nodaļas B3, G3, GK3-1, GT3, GL3 un GV1-1 audzēkņi. Audzēkņiem bija iespēja interaktīvā veidā gūt ieskatu darba tiesību jautājumos, noklausoties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperta Kaspara Rācenāja lekciju.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijā lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvija (JA Latvija) 2018. gada 14.februārī organizē ikgadējo karjeras izglītības programmu ĒNU DIENA un aicina tajā piedalīties!
ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.
No 8. janvāra līdz 2.februārim portālā www.enudiena.lv ir atvērta darba devēju — uzņēmumu, organizāciju un iestāžu pieteikšanās.
No 16. janvāra pieteikšanos piedāvātajām vakancēm uzsāks arī skolēni, potenciālie ēnotāji, un viņu pieteikumi tiks pieņemti līdz 9. februārim.
ĒNU DIENAS norisi izglītības iestādēs atbalsta un iesaka JA Latvija biedri un sadarbības partneri – LR Izglītības un zinātnes ministrija(IZM), LR Ekonomikas ministrija (EM), Valsts izglītības satura centrs (VISC), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) u.c..
Tā kā karjeras izglītības programma – ĒNU DIENA ir tikai vienu reizi gadā, tad mācību process tikai iegūs no šīs praktiskās aktivitātes, kurā jaunieši no 1.-12. klasei reāli dzīvē var pārbaudīt savus sapņus un nodomus saistītus ar nākošo profesiju.
Aicinām pieteikties jauniešus karjeras izvēlē un ņemt dalību ĒNU DIENĀ!

enudiena2018

tn sede2018

2018. gada 8. janvārī Rīgas Valsts tehnikuma aktu zālē plkst. 15.00 notika "Pedagogu konference - plenārsēde", kurā Rīgas Valsts tehnikuma skolotāju metodisko komisiju vadītāji iepazīstināja ar aktuālajiem jautājumiem audzēkņu izglītības procesā. Metodisko komisiju vadītājiem tika dots uzdevums formulēt komisijas redzējumu par sekojošiem jautājumiem:
Kā samazināt atskaitāmo audzēkņu skaitu? Kā uzlabot audzēkņu sekmes? Kā pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci? Kā pilnveidot mācību procesa darba vidi un organizāciju?
Plenārsēdi vadīja RVT izglītības metodiķe Ineta Īvāne. Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga sanākušos iepazīstināja ar tehnikuma attīstības vīziju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides jautājumos. Tālāk sekoja metodisko komisiju vadītāju prezentācijas ar mācību darba analīzi un priekšlikumiem tālākai rezultātu uzlabošanai.
Konferences dalībnieki atzinīgi novērtēja metodisko komisiju darbu un atbalstīja viedokli, ka, lai arī iesāktais darbs nav viegls un vienkāršs, tas noteikti ir jāturpina.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Publicēšanas datums: 05.01.2018.

projekts2018

Turpinot projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

-          ir uzsākti Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts

2018. gada 8. janvārī Rīgas Valsts tehnikuma aktu zālē plkst. 15.00 notiks "Pedagogu konference - plenārsēde".

Laipni aicināti RVT pedagogi un darbinieki.

z2017Noslēgušies trīs nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursi, kuros piedalījās 26 profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 5 profesionālās izglītības iestādēm.

Nominācijā "Transporta pārvadājumi" pirmo vietu ieguva Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi Mārtiņš Zagorskis un Daniela Mihailova.

Darba uzdevumus konkursanti veica pāros un godalgas saņēma 9 dalībnieku komandas. Nominācijā "Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis" trešajā vietā ierindojās Rīgas Valsts tehnikuma audzēknes Aļina Baiko un Jeļizaveta Eļkina. Konkursa uzdevumi ietvēra stacijas dežuranta darba rīcības kārtības pārzināšanu, vilcienu maršrutu un nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, kā arī darba rezultātu prezentēšanu. Otrajā dienā konkursanti veica praktisko darbu, izmantojot simulatorus.

Nominācijā "Lokomotīvju saimniecības tehniķis" trešo vietu izcīnīja Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi Vladimirs Lazarevs un Pāvels Jodis. Jaunieši veica lokomotīves auto sakabes, bremžu sistēmas, riteņu pāru un to bukses mezglu pārbaudi, defektoskopiju, mērīšanu, izmantojot stendus, defektoskopijas ierīces, mērinstrumentus un citas palīgierīces atbilstoši esošajām rokasgrāmatām. Otrajā dienā, praktisko uzdevumu izpildes laikā, konkursanti sadarbojās ar dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķiem.

Konkurss nominācijā "Transporta pārvadājumi" notika no 7. līdz 8. decembrim Rīgas Valsts tehnikuma telpās.

Valsts izglītības attīstības aģentūra nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursus organizē pirmo reizi, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību Latvijā un noskaidrotu labākos starp topošajiem nozares darbiniekiem.

konkursi

2017. gada 1. decembrī Rīgas Valsts tehnikuma jaunieši viesojās Lietuvā, Kauņas Tehniskajā profesionālās izglītības centrā, kur vizītes laikā iepazinās ar  centra profesionālo priekšmetu mācību kabinetu aprīkojumu, kā arī piedalījās konkursā, kas paredzēts topošajiem Loģistikas darbiniekiem, demonstrējot savas zināšanas par:
• pārvadājuma dokumentu noformēšanu;
• kravas vienības izveidi;
•  labākā transportēšanas maršruta izvēli;
•  šofera darba un atpūtas laika uzskaiti.

Vizītes laikā jaunieši devās ekskursijā pa Kauņu, kā arī apmeklēja Kauņas vēstures muzeju.

ld

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Laikā no 7. līdz 8. decembrim sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Rīgas Valsts tehnikumā notika nozaru jauno profesionāļu meistarības konkurss izglītības tematisko grupu „Komerczinības” un „Telemehānika un loģistika” nominācijā „Transporta pārvadājumi”.

Konkursa laikā jaunajiem profesionāļiem bija jāveic darba uzdevums - balstīts uz reālu situāciju, kurā konkursanti darbojas kā kravas transporta loģistikas uzņēmuma pārstāvji, kas saņem pieprasījumu no pasūtītāja izstrādāt un noorganizēt pasūtītāja kravas piegādi līdz saņēmēja norādītajai vietai.

Konkursā piedalījās piecu profesionālo izglītības iestāžu komandas 2 cilvēku sastāvā:
- Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils tehnikums”;
- Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums”;
- Profesionālās izglītības kompetences centrs “Valmieras tehnikums”;
- Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”;
- Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola.

 

Pildot konkursa uzdevumu, konkursanti varēja demonstrēt dažādas profesionālās prasmes un kompetences, piemēram, prasmi plānot laiku, problēmu risināšanas prasmi, spēju strādāt saspringtos apstākļos, psiholoģisko noturību, prasmi komunicēt ar pasūtītāju un izpildītājiem, tai skaitā angļu valodā,  spēju operatīvi apstrādāt saņemto informāciju, pārzināt kravu pārvadājumu veidus, kravas transporta pavaddokumentus un to saturu, orientēties kravas plūsmas kontrolē noliktavās. Kopējais konkursa uzdevuma izpildes laiks bija 8 astronomiskās stundas.

Konkursantus vērtēja darba devēji: Ēriks Jākobsons (SIA „Terrabalt”), Dace Dukate (SIA „Kuehne+Nagel”) un Armands Naumovs (SIA „Freeway Logistics”).

Kamēr konkursanti pildīja uzdevumu, konkursantus pavadošie pedagogi devās ekskursijā – apmeklēja SIA „Kreiss”, vienu no lielākajiem loģistikas uzņēmumiem Latvijā. Pirmās konkursa dienas noslēgumā konkursanti kopā ar pavadošajiem pedagogiem viesojās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Rīgas Valsts tehnikumu šajā konkursā pārstāvēja GT4 grupas audzēknis Mārtiņš Zagorskis un GT3 grupas audzēkne Daniela Mihailova.

Liels prieks paziņot konkursa rezultātus, jo grūtā un spraigā konkurencē uzvaras laurus plūca PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” komanda:

1. vieta – Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums”;

2. vieta – Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils tehnikums”;

3. vieta – Profesionālās izglītības kompetences centrs “Valmieras tehnikums”.

Liels paldies konkursa organizēšanas procesā Aleksandrai Jomai – VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākai ekspertei, Ingai Šikovai – Rīgas Valsts tehnikuma direktores vietniecei darba vidē balstītas un mūzizglītības jomā, Rasmai Cinovskai – Rīgas Valsts tehnikuma muzeja vadītājai, Ievai Dorilai – Audzināšanas nodaļas izglītības metodiķei, bet vislielākais paldies Komercdarbības nodaļas profesionālo mācību priekšmetu skolotājai Lailai Umbraško.

fotoekonomika

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi