PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Modris Apse – augsta līmeņa speciālists un RVT absolvents ar izciliem rezultātiem –
par profesionālās izglītības tendencēm, kosmosu un tālākām iespējām karjerā

 

Rīgas Valsts tehnikuma absolvents Modris Apse, Izglītības un zinātnes ministrijas IT sistēmu administrators, 2015. gada 11. jūnijā Datorikas nodaļā Programmēšanas tehniķu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā demonstrēja izcilu rezultātu darba vadītāja Normunda Paudera atbalstīts. Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga Modrim Apsem, absolvējot tehnikumu, izteica atzinību par teicamām sekmēm.
Modris uzskata, ka līdz ar ieguldījumiem profesionālās izglītības attīstībā, Rīgas Valsts tehnikuma vienotā Praktisko mācību kompleksa atvēršana un pārējie infrastruktūras modernizācijas projekti – te saredzams ir liels izaugsmes potenciāls profesionālās izglītības turpmākai attīstībai. Absolvējot Rīgas Valsts tehnikumu un paralēli turpinot studijas Rīgas Tehniskajā universitātē Automātikas un datortehnikas inženierijas jomā, vēlāk Vidzemes augstskolā Informāciju Tehnoloģiju vadībzinātnē – Modris Apse ir izstrādājis augsta līmeņa projektus Latvijas Komercbanku Asociācijai, Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Rigensis Bankai, Adventus Solutions (IT un telekomunikācijas tehnoloģiju nozares ekspertiem), Proenergo Trading (Eiropas metalurģijas kompānijai), karšu izdevniecībai Jāņa sēta, akciju sabiedrībām Cēsu alus, LEC (Latvijas Energoceltniekam), un daudzām citām iestādēm – gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Viņš samērā neilgā laika posmā ir rosinājis darba devēju uzticību savām prasmēm gan privātajā (arī banku), gan valsts sektorā.
Modris Apse ir Izglītības un zinātnes ministrijas IT administrators. Iepriekš darbojies biznesā kā orientētu IT pakalpojumu projektu izstrādātājs, programmētājs, projektu vadītājs un mājas lapas administrators Rīgas Valsts tehnikumā. Šobrīd vada multimediju izdevniecību, tās politiku un aktīvi darbojas gan mākslas, gan arī mūzikas biznesā – ir aktīvs sadarbības partneris diviem mūzikas projektiem (grupām): Mo Aspen un Anomaly Machines.
Modris ir īsts nemiera gars, kurš nopietni interesējas par zinātni, politiskajiem procesiem, IT, mākslu un mūziku. Bet ar to viņam vēl nav gana – viņš īpaši iedziļinās kosmosa politikas un kosmosa inženierijas jautājumos. Piedaloties un gūstot vērtīgas atziņas Eiropas Kosmosa aģentūras informācijas dienā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā dabaszinātņu centrā – Modris iesaka topošajiem inženieriem apsvērt karjeras iespējas arī šajā jomā, lai stiprinātu un attīstītu Latvijas pozīciju kosmosa nozarē nākotnē.
Modris Apse uzskata, ka profesionālās izglītības iestādes ir lielisks sākuma atspēriena punkts topošajiem inovatoriem un līderiem, jo tās priekšlaicīgi sniedz specifiskas zināšanas un vitāli svarīgu tehnoloģisko nodrošinājumu. Viņš ir ļoti gandarīts par iegūto izglītību Rīgas Valsts tehnikumā un aicina arī citus jauniešus iegūt vidējo izglītību kopā ar zināšanām, prasmēm un iemaņām profesijā.

2017. gada 3. un 4. martā Daugavpilī norisinājās "Veselības diena" direktoriem, direktoru vietniekiem un sporta organizatoriem, kuru rīkoja SK AMI sadarbībā ar Daugavpils tehnikumu un Daugavpils TPVS.
Sacensībās piedalījās arī PIKC RVT komanda.

Direktore Dagnija Vanaga izcīnīja 1.vietu "Direktoru trīscīņā" sieviešu konkurencē, tādējādi nopelnot iespēju pārstāvēt Latvijas komandu Baltijas spēlēs, kuras notiks 28.- 29.aprīlī Jelgavā.
Rīgas Valsts tehnikuma direktore startēja arī reģiona volejbola komandā, palīdzot tai izcīnīt 2. vietu. Mūsu tehnikuma pārstāvjiem Ievai Dorilai 1.vieta "Copē" un Jurim Gurčenokam 3.vieta frīsbijā. Ir prieks un gandarījums, ka ne tikai Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi gūst panākumus sporta sacensībās, bet arī vadošie darbinieki rāda jauniešiem atzīstamu sportisku piemēru. Kopumā Rīgas reģiona komanda izcīnīja 2. vietu stafetē un 2. vietu kopvērtējumā. Apsveicam RVT pārstāvjus ar panākumiem!

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Erasmus+ mobilitātes projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581 ietvaros uz Vācijas organizāciju “Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH” praksē devušies četri RVT Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas audzēkņi – Raivo Nāburgs, Anna Nemiro, Margarita Saņkova, Aleksejs Ševčenko un viņu skolotāja Irina Vdoviča.

Skolotāja no 6. līdz 10. martam iepazinās ar mācību un prakses darba organizāciju šajā organizācijā un piedāvātajām izglītības programmām atbilstošajā specialitātē. Viņa arī ieguva informāciju par mācību iestādē izmantoto materiāli tehnisko aprīkojumu un metodisko

2017. gada 7. un 8. martā PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Praktisko mācību centrā norisa Profesionālās meistarības konkursa SkillsLatvia 2017 pusfināls grafiskā dizainera un apģērbu dizainera profesijās. Konkursu organizēja VIAA sadarbībā ar RVT, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību, popularizētu konkrētās profesijas, kā arī veicinātu sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.
Lieliskus rezultātus demonstrēja Rīgas Valsts tehnikuma pārstāves grafiskā dizainera

bilde

23. februārī ar biznesa plānu prezentāciju noslēdzās Komercdarības nodaļas organizētais PIKC „ Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņu Biznesa plānu konkurss.

Konkursa mērķi bija sekojoši:

  • aktivizēt audzēkņu interesi par komercdarbības uzsākšanu;
  • mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt un pielietot praksē;
  • iegūt pieredzi biznesa plānu izstrādē;
  • attīstīt prezentēšanas un viedokļa aizstāvēšanas prasmes.

durvjudienas

2017.gada 17.februārī Rīgas Valsts tehnikumā viesojās Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos Asoc.prof. Dr.med. Dzintars Mozgis. Prominentais viesis savā uzrunā pieskārās daudziem ar veselību saistītiem aktuāliem jautājumiem.

Sarunas laikā jaunieši saņēma atbildes uz jautājumiem: Kas ir veselība? Kas to nosaka? Kā un kāpēc ir manījies iedzīvotāju skaits Latvijā no 1935.gada līdz 2012.gadam? Kādas ir veselības aprūpes izmaksas dažādās vecuma grupās? Kādi ir potenciāli zaudētie mūža gadi galveno nāves cēloņu grupās sadalījumā pa dzimumiem 2015.gadā uz 100 000 iedzīvotāju? Kas ir saprātīgs cilvēks?

Saruna ar jauniešiem izvērtās aktīva, Dzintars Mozgis aicināja jaunos cilvēkus attiekties pret veselības jautājumiem nopietni. Ir gandarījums, ka viņa teiktais mūsu jauno paaudzi neatstāja vienaldzīgu.

dzintars

Februāra sākumā Latvijas Universitātē notika gadskārtējā akadēmiskā sanāksme, kurā tika godināti Latvijas Universitātes izcilākie profesori. Šīs sanāksmes ietvaros Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga saņēma Latvijas Universitātes Atzinības rakstu un „Skolu balvu 2016” no LU rektora Indriķa Muižnieka par Rīgas Valsts tehnikuma kolektīva ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā studijām Latvijas Universitātē. Ir milzīgs lepnums un gandarījums par tehnikuma

2017.gada 9. februārī Komercdarbības nodaļā norisinājās lietišķās spēles „Maršrutu plānošana” turnīrs. Turnīrā piedalījās GL1-1, GL1-2, GL2, GT2 grupu komandas trīs cilvēku sastāvā.
Pirms spēles katra komanda prezentēja mājas darbu par tēmu „Krava un tās piegāde līdz klientam”. Žūrijas komisija par labāko mājas darbu atzina grupas GL1-2 uzfilmēto video materiālu. Sākoties spēlei, tika izveidotas jauktas spēlētāju grupas 4 spēlētāju sastāvā

karjera2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra un PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” 2017. gada 8. februārī aicināja 8. un 9. klašu skolēnus, viņu skolotājus, izglītības iestāžu un pašvaldību karjeras konsultantus uz karjeras izglītības pasākumu ”Karjeras diena Dzelzceļa nozarē”, kas notika PIKC RVT Praktisko mācību centrā Rīgā, Dārzciema ielā 70. Pasākums sākās plkst. 11:00, taču pat pēc noliktā Karjeras dienas sākuma, vēl kādu brīdi pie interesentu reģistrācijas galdiņa notika ievērojama drūzmēšanās. Pasākumu apmeklēja kupls jauno censoņu pulks. Pasākuma pirmajā pusē sanākušos jauniešus uzrunāja Rīgas Valsts tehnikuma absolvente un nu jau tehnikuma darbiniece Rebeka Sīle, tehnikuma direktora vietniece profesionālās izglītības jomā Inga Šikova, Valsts izglītības attīstības aģentūra Karjeras atbalsta nodaļas vecākā speciāliste Daiga Udrase, ,,Latvijas Dzelzceļš'' personāla vadītājs Andris Bartkēvičš, SIA “L-Ekspresis” personāla direktore Sandra Liepa, PIKC „Daugavpils tehnikums” direktore Ingrīda Brokāne, PIKC „Daugavpils tehnikums” izglītības metodiķe Anda Bernāne un Rīgas Valsts tehnikuma izglītības psiholoģe Zaiga Kriķe. Dienas otrajā pusē jaunieši, sadaloties nelielās grupās, devās pa meistardarbnīcām, kuras bija sagatavojuši Rīgas Valsts tehnikuma Dzelzceļa nodaļas skolotāji par sekojošām tēmām: Elektrotehnikas un elektronikas brīnumu pasaule - V. Assāns; Pārvadājumu organizācijas aizkulises - J. Griņevska; Lokomotīvju saimniecības noslēpumi - A. Grivans; Telemehānikas gudrību labirinti - N. Lukjaņenoka; Vai Tu zini, kas ir ģeodēzija? - N. Ivaškovska un „Multimodālie pārvadājumi” - I. Grivane. Karjeras dienas noslēgumā dalībnieki un darbnīcu vadītāji saņēma pateicības, pedagogi – apliecinājumus par dalību pasākumā. Tā kā Karjeras dienas jauno apmeklētāju pulks bija krietni kupls, tas dod pamatu cerībām, ka apgūt profesiju nāks motivēti jaunieši.

 Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi