PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

mpesf

ESF pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” PIKC RVT startēja 2018. gada janvārī. Sākot no janvāra, projekta ietvarā savas kompetences pilnveido 197 pieaugušie Rīgā, Limbažos un Krāslavā. Pieaugušie Rīgas Valsts tehnikumā apgūst zināšanas darbam ar AUTO CAD kokapstrādē un metālapstrādē, mājās lapu izstrādē, mēbeļu galdniecībā, elektrotehnikā, poligrāfijā, būvgaldniecībā.

esfmp1

esfmp2

Atbilstošs, unikāls piedāvājums

Sadarbībā ar Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociāciju ir izstrādātas un tiek īstenotas savā ziņā unikālas pieaugušo profesionālās izglītības programmas, kurās tiek apgūts kā strādāt ar datorprogrammām Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign. Mācoties šajās izglītības programmās, tiek apgūtas zināšanas un prasmes par poligrāfijas materiāliem, izdevējdarbību, krāsu un gaismu ietekmi. Iepriekšminēto izglītības programmas saturu ir lietderīgi apgūt gan poligrāfijas nozarē strādājošiem, gan strādājošiem citās nozarēs, kuras izmanto poligrāfijas nozares pakalpojumus. Pēc divu mēnešu mācībām audzēkņi nekautrējas savus darbus izvietot publiskai apskatei. Audzēknes Alise Reiskarte, Diāna Supe, Ieva Biteniece, Oļesja Kauliņa, Silvija Zakke savu radošo un profesionālo talantu ir izpaudušas darbos.

Alise Reiskarte. Pārdomas.

Diāna Supe. Aitas apstāšanās.

Ieva Biteniece. Ceļš.

Oļesja Kauliņa. Ceļš.

 Silvija Zakke. Debesskrāpis.

PIKC RVT, paplašinot pieaugušo mācību piedāvājumu, kā viena no pirmajām profesionālās izglītības iestādēm plāno profesionālajā tālākizglītībā īstenot modulāro profesionālās izglītības programmu auto, enerģētikas un poligrāfijas nozarēs. Pieaugušajiem būs iespēja moduļos ietvertās profesionālās kompetences apgūt gan izglītības iestādē, gan darba vidē. Mācību procesā, izmantojot moduļu mācības principu, tiek būtiski pilnveidota pieaugušo mācīšanās un mācīšanas efektivitāte, tas nozīmē, ka visas mācībām paredzētās stundas tiek maksimāli lietderīgi izmantotas jaunu kompetenču apguvei. Tādējādi, mācību process tiek veidots draudzīgāks visām pieaugušo mācībās iesaistītajām pusēm.

Projekts ESF 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” un grafiskā identitāte.

http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/informativie_materiali/

Guntars Loba

  PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”