PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

Rīgas Valsts tehnikuma Dzelzceļa nodaļas izglītības metodiķe un profesionālo priekšmetu skolotāja Ilona Grivane no 26. maija līdz 1. jūnijam ar Erasmus+ mobilitātes projekta atbalstu devās profesionālajā pilnveidē uz Viļņas Dzelzceļa un biznesa pakalpojumu profesionālo skolu Lietuvā.

Mobilitātes mērķis bija iepazīties ar Lietuvas profesionālo skolu sistēmu un ar Lietuvas dzelzceļa darba tehnoloģijas sistēmu un tās darba rādītājiem.

1. Lietuvā profesionālās skolās audzēkņi mācās pēc modulārās programmas. Moduļus apgūst kredītpunktos. Viens kredītpunkts ir 27 stundas, no tām 22 – kontaktstundas. 20% ir teorija un 80% – praktiskās mācības. Lietuvā profesionālo izglītību apgūst trīs gados.

2. Pasažieru un kravu pārvadāšanas darba organizēšana līdzīga kā Latvijā. Pasažieru un kravu pārvadājumu grafiks tiek sastādīts gadu uz priekšu.

3.Atšķirībā no Latvijas Lietuvā tiek izmantotas trīs automātiskās bloķēšanas sistēmas: Tales, Siemens, Луч, kuras tika apvienotas zem sistēmas LEONARDO DA VINČI. Latvijā tiek izmantotas šādas sistēmas: Tales, Siemens, EBILock 950 Bombardier un Lietuvas virzienāsistēma LEONARDO DA VINČI.

4.Lietuvā izmanto:

čehu sliežu autobusus Pesa 620m un EJ-575 lokomotīvi, kā arī Latvijā izgatavotu DR1 dīzeļvilcienu – pasažieru pārvadājumiem ;

 

vācu Siemens vilcienu un Latvijā modernizētās 2M62 lokomotīves, ZEPFIR itāļu manevru lokomotīvi – kravu pārvadājumiem.5Lietuvā izmanto ceļu ar sliežu platumu 1435mm kravām no ES un 1520mm – kravām no Krievijas un citām Rietumu valstīm.

5. Ļoti patika jaunās modernās lokomotīves un vilcieni. Audzēkņiem bija iespēja pārslēgt pārmijas, vadīt manevru lokomotīvi.

 

Paldies Projektu nodaļai par mobilitātes iespēju!

Ilona Grivane